برترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بین المللی کشور در حوزه مهندسی مواد

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۲:۳۰ کد : ۹۶۱ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۷۰۴
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: بررسی پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی (ESI) در بخش موثرترین دانشگاه¬ها و موسسات تحقیقاتی دنیا نشان می دهد که ۲۴ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی از کشور در مجموع دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد می شود. دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی که اثربخشی تحقیقات آنها به حدی باشد که در مجموع یک درصد برتر دنیا قرار بگیرند در این فهرست وارد<br/>می شوند<br/>
برترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بین المللی کشور در حوزه مهندسی مواد

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: بررسی پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی (ESI) در بخش موثرترین دانشگاه¬ها و موسسات تحقیقاتی دنیا نشان می دهد که 24 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی از کشور در مجموع دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد می شود. دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی که اثربخشی تحقیقات آنها به حدی باشد که در مجموع یک درصد برتر دنیا قرار بگیرند در این فهرست وارد
می شوند.

دهقانی اظهار داشت: از کل دانشگاه¬های کشور 11 دانشگاه در مجموع دانشگاه¬های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی مواد قرار گرفتند. در بین دانشگاه¬های جامع دانشگاه¬های تهران، تربیت مدرس، شیراز، کاشان و فردوسی مشهد در رشته مهندسی مواد در زمره برترین ها قرار گرفتند. این دانشگاه¬ها بر حسب تعداد مدارک در حوزه مهندسی مواد در رتبه های 104، 290، 446، 456 و 468 دنیا قرار گرفتند. دانشگاه¬های فوق بر حسب تعداد استنادها به ترتیب در رتبه های 190، 453، 579، 569 و 765 دنیا قرار دارند.

وی گفت: در بین دانشگاه¬های صنعتی به ترتیب و بر اساس رتبه تعداد مدارک دانشگاه های امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران در حوزه مهندسی مواد در زمره دانشگاه¬های یک درصد برتر کشور قرار گرفتند. این دانشگاه¬ها به ترتیب در رتبه های 106، 128، 153 و 190 دنیا قرار دارند. همچنین این دانشگاه¬ها بر اساس تعداد استنادهای کسب شده به ترتیب در رتبه های 216، 221، 228 و 321 دنیا قرار گرفتند.

سرپرست ISC در ادامه بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در بین دانشگاه های غیرمتمرکز در رشته مهندسی مواد در زمره دانشگاه های یک درصد برتر دنیا قراردارد. این دانشگاه براساس تعداد مدارک در رتبه 42 دنیا و براساس تعداد استنادها در رتبه 151 دنیا قرار دارد.


نظر شما :