اخبار آرشیوی - آرشیو

توسعه همکاریهای مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی با دانشگاه خلیج فارس

توسعه همکاریهای مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی با دانشگاه خلیج فارس

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس، دکتر باقری، در تاریخ ۵/۳/۹۷ از رایسست و ISC بازدید کردند. هدف از این بازدید آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی بوده است.

ادامه مطلب
کسب مقام نخست کیفیت و اثربخشی تولیدات علمی ایران در میان کشورهای اسلامی

کسب مقام نخست کیفیت و اثربخشی تولیدات علمی ایران در میان کشورهای اسلامی

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: براساس آخرین اطلاعات مستخرج از پایگاه (ESI-ISI)، جمهوری اسلامی ایران با کسب بیش از ۲۱ درصد کل استنادهای کسب شده توسط کشورهای اسلامی رتبه نخست را کسب کرده است.

ادامه مطلب