برخی مقالات در کنفرانس های معتبر

تعداد بازدید:۶۷۵

لیست مقالات

 

۱. فاطمه علی نژاد و سعیده میرحق جو،ترسیم نقشه ارتباط علمی نویسندگان دانشگاه تبریز طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ در پایگاه WOS،دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،۱۳۹۷-.

۲. سعیده میرحق جو و فاطمه علی نژاد،حذف در قرآن کریم (مطالعه¬ی بلاغی در سوره یس).،دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی با محوریت بلاغت و نقد ادبی.،۱۳۹۴-.

۳. سعیده میرحق جو و فاطمه علی نژاد،مروری بر شاخص های علم سنجی مجله کاوشنامه ادبیات تطبیقی در سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۱.،دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی. دانشگاه رازی،۱۳۹۳-.

۴. سجاد عربی , فاطمه علی نژاد , سعیده میرحق جو،مطالعه تطبیقی اشعار محی الدین عربی و سنایی غزنوی (مطالعه موردی بینامتنی).،دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی. دانشگاه رازی.،۱۳۹۳-.

۵. سجاد عربی , فاطمه علی نژاد , سعیده میرحق جو،بینامتنی تاریخی و اسطوره ای در شعر جبرا ابراهیم جبرا. همایش ملی بینامتنیت.،موسسه بوستان قرآن و عترت قم.،۱۳۹۳-.

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸