حوزه روانشناسی

تعداد بازدید:۳۶۶۰
نام نام خانوادگی دانشگاه
محمد نریمانی دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود غلامعلی لواسانی  دانشگاه تهران
فرامرز سهرابی اسمرود  دانشگاه علامه طباطبایی  دانشکده روانشناسی
عبدالله شفیع آبادی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس ابوالقاسمی دانشگاه گیلان
جواد اژه ای  دانشگاه تهران
علی فتحی آشتیانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
مریم فاتحی زاده دانشگاه اصفهان
آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۳۹۸