جزئیات

تعداد بازدید:۲۶۲

دریافت پیشنهادنامه پژوهشی

پیشنهادنامه های دریافتی میتوانند از داخل سازمان (ریاست، معاونت پژوهشی، مدیران و کارشناسان) یا بیرون سازمان (سازمان ها، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت ها) باشد. پس از دریافت پیشنهادنامه توسط مدیرگروه تحقیق و توسعه،  در شورای تحقیق و توسعه مطرح خواهد شد.

  • کارشناسان ISC می توانند پیشنهادنامه خود را همزمان به مدیرگروه مربوطه و مدیر گروه تحقیق و توسعه ارسال نمایند.
  • شما می توانید پیشنهادنامه خود را به آدرس fkhalifeh@isc.ac ارسال بفرمائید.

 

مدیریت پروژه ها

مدیرگروه تحقیق و توسعه زمانبندی فازهای پروژه و نیروهای تخصیص یافته را تعیین و جهت تصویب به شورای تحقیق و توسعه ارائه می دهد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۹