نشریات چاپ ISC

تعداد بازدید:۲۳۷۹

 

بر اساس سیاست های معاون محترم پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری،  ISC ماموریت یافته  تا نسبت به چاپ و انتشار مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی فارسی ، عربی و انگلیسی به صورت چاپی اقدام کنند. بر اساس این سیاست ،  ISC انتشار نشریات معتبر کشور را به صورت چاپی در راس برنامه های خود قرار داده و با عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها ، انجمن های علمی و موسسات پژوهشی طبق مفاد  این تفاهم نامه که تعهدات طرفین در آن به صورت شفاف مشخص شده است نسبت به این موضوع با اهمیت علمی و پژوهشی اقدام می نماید.

 

     

 

 این نشریه از سال 1385 توسط انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری منتشر می شود و دارای درجه علمی ـ پژوهشی (علوم انسانی) است. فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، آماده پذیرش مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مروری، مقالات کوتاه و نیز نامه به سردبیر، در هر یک از زمینه های مرتبط با اخلاق می باشد. این نشریه مقالاتی در زمینه های گوناگون اخلاق در علوم وفناوری شامل: پزشکی و زیستی، علوم اجتماعی، علوم فلسفی، علوم فنی و مهندسی، علوم زیست محیطی و علوم اقتصادی منتشر می نماید.

 

 

این پژوهشنامه فضای مناسبی را برای انتشار کارهای پژوهشی و تحقیقات دانشگاهیان و حرفه ای ها در به اشتراک گذاری آخرین یافته ها، روش ها و پیشرفت های علمی در سازمان های کشور مهیا می کند. هدف این پژوهشنامه حمایت از تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم سازمانی در سطح اجرایی و ارایه محرک برای تحقیق و توسعه چشم انداز ایرانی - اسلامی است.

 

در راستاى انجام فعالیتهاى علمى پژوهشى و ارتقاء سطح آگاهى و دانش مخاطبین و در جهت اهداف، سیاستها و دیدگاههاى مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازى رازى، مجله علمى پژوهشى آرشیو رازى با مجوز رسمى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى منتشر می‌شود. هدف این مجله انتشار تازه‌ها و یافته‌هاى علمى دانشمندان مؤسسه رازى و سایر مراکز مشابه در زمینه فرآورده‌هاى بیولوژیک، تحقیق و پیشگیرى بیماریهاى عفونى می‌باشد.

 

 

این نشریه قبلا با نام بررسی های اقتصادی منتشر می شد

 

 

 ﻣﺠﻠﻪ ﺍﮐﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﻣﺮﺗﻌﻲ، ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻱ ﻛﻤﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ،  ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﮔﺮﻭﮐﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮔﻴﺎﻩ ﺯﺭﺍﻋﻲ-ﺧﺎﮎ، ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ  ﺍﮔﺮﻭﺍﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﭖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ  ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﭖ  ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ.

 

 

 نشریه علمی - پژوهشی اقیانوس شناسی با اهداف ایجاد ارتباط میان پژوهش­گران و دست­اندر­کاران علوم و فنون دریایی و کمک به پیشبرد جنبه ­های پژوهشی و آموزشی در زمینه ­های گوناگون علوم و فنون دریایی منتشر می گردد. این نشریه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه علوم و فنون دریایی و با محوریت مسائل اقیانوس ­شناسی در حوزه ­های خلیج ­فارس، دریای عمان و دریای خزر را به زبان فارسی منتشر می­کند

 

 

نشریه‌ی ارگان انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران است که از سال 1342 منتشر می‌شود. جلد اول (در 2 شماره) به صورت پلی‌کپی، جلد دوم (در 4 شماره) به انضمام یک شماره از جلد سوم به صورت افست چاپ و انتشار یافته‌اند. مقالات 13 شماره یاد شده به فارسی بوده است و از آن به بعد تمامی مقالات به فارسی با خلاصه انگلیسی یا به فارسی با خلاصه فارسی انتشار یافته‌اند.

با عنایت به نقش مهم بیوتکنولوژی ازجنبه های مختلف در امنیت ملی (غذایی، بهداشتی، درمانی، محیطی، دفاعی و ...) اهمیت و ارزش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک امری مسلم و محرز است، به ویژه با توجه به وجود پتانسیل بالا آن در استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی کشاورزی، مانند: تولید گیاهان و دامهای تراریخت، روشهای کشت سلول و اندامهای گیاهی، ریزازدیادی، استفاده در صنایع غذایی و نشانگرهای ژنتیکی است. بیوتکنولوژی، علاوه بر اینکه زمان و هزینه تولید انواع فراورده های کشاورزی را کاهش می دهد، می توان با استفاده از ابزارهای آن، ژنهایی را با اهداف افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی، ایجاد مقاومت به تنشهای زیستی (آفات، بیماریها، علفهای هرز و ...) و غیر زیستی (خشکی، شوری، سرما، گرما و ...) از هر موجود به موجود زنده دیگر منتقل نمود. در این مجله سعی می شود که کلیه مقالات علمی – پژوهشی دریافتی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از تایید هیات محترم تحریریه به چاپ رسد. هر مقاله حداقل برای سه داور محترم از استادان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ارسال می گردد و انتخاب مقاله برای چاپ پس از طی مراحل اصلاحی، منوط به تایید حداقل دو داور و تصویب نهایی در هیات تحریریه می باشد. اهداف و برنامه های مجله علاوه بر گسترش علم بیوتکنولوژی کشاورزی، حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کسب استانداردهای ملی و بین المللی لازم می باشد که آینده ای روشن را نوید می دهد. اخذ رتبه علمی- پژوهشی این مجله از اولین شماره در جلسه مورخ 88/7/1 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تأیید شد

 

 

مجله پرستاری و مامایی جامع نگر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد که هدف از انتشار آن ارتقاء سطح دانش پرستاری و مامایی و ارائه اطلاعات لازم و مفید در مورد یافته های تحقیقاتی در زمینه مراقبت های پرستاری و مامایی می باشد

 

 

 

مجله علمی-پژوهشی "پژوهش آب در کشاورزی" به منظور افزایش آگاهی محققان و پژوهشگران آبیاری و علوم خاک وآب، ایجاد زمینه ارتقای سطح دانش و پژوهش، شناخت و معرفی اندیشه‌ها, نوآوریها و خلاقیتهای علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی، ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی-پژوهشی و انتقال و تبادل نتایج یافته‌های مربوط به بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک در کشاورزی را منتشر می نماید.  

 

 

 

فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان با هدف ارائه آخرین و تازه ترین نظریات و یافته‌های آموزش در علوم پزشکی و به منظور تبادل افکار و اندیشه‌ها در راستای نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی به نشر مقالات، تحقیقات علمی کاربردی، افکار و اندیشه‌های صاحبنظران آموزش در علوم پزشکی مبادرت می‌نماید.  

 

 

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک ادواری علمی و دارای فرایند هم تراز خوانی است که اولین شماره آن با نام «نشریه فنی مرکز مدارک علمی» در مهرماه 1351 منتشر گردید و انتشار آن با تغییر نام به «فصلنامه علوم اطلاع رسانی» و «فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات» و در زمستان 1390 با تغییر نام به «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» ادامه یافت. مالکیت مادی و معنوی این ادواری به پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران تعلق دارد.

 

 

فصلنامه «نامه پژوهش تاریخ اسلام»، در واپسین ماه های سال 88 زمینه انتشار نشریه علمی ـ  پژوهشی این پژوهش نامه به قدرت الهی و دانش دانشگاهیان ایرانی فرهیخته و اهتمام انجمن ایرانی تاریخ اسلام فراز آمد. به اطلاع استادان، دانشجویان و محققان تاریخ اسلام می رساند این فصل نامه پذیرای آراء ، اندیشه ها و دست آوردهای تحقیقاتی خواهد بود که در عرصه عمومی و تخصصی تاریخ اسلام به رشته تحریر درآمده و جدیدترین یافته های تحقیقی محققان را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. این پژوهش نامه تخصصی به منظور فراهم کردن موجبات نشر بهترین مقالات علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام از مقالات برگرفته از رساله های دانشجویان دکتری استقبال می کند و آن ها را در اولویت چاپ قرار خواهد داد.

پژوهشنامه ادب غنایی با هدف انتشار پژوهش های اصیل در زمینه ادبیات غنایی منتشر می گردد.همچنین،این مجله فقط مقاله هایی را خواهد پذیرفت که حاصل نوآوری و پژوهش نویسنده یا نویسندگان در زمینه ادب غنایی باشد.پژوهشنامه ادب غنایی که قبلاً با عنوان مجله زبان و ادبیات فارسی منتشر می شد براساس نامه ی شماره ی 10691/3 مورخ 87/12/28 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه ی علمی-پژوهشی دریافت کرده است. همچنین بر اساس نامه شماره 116/11/3 مورخ 88/2/8 این اعتبار به سه شماره ی 8 , 9و 10 مجله نیز تسری می یابد.این مجله در نخستین سنجش ضریب تأثیر نشریات فارسی نمایه شده در کارگاه استنادی وزارت علوم جهان اسلام در سال 1389 با ضریب تأثیر 0429. رتبه هشتم در میان 630 نشریه و مقام سوم را در میان نشریات زبان و ادب فارسی کسب نموده است. همچنین در دومین سنجش ضریب تأثیر در سال 1390 ، در میان 887 نشریه با ضریب تأثیر 0488. به رتبه سیزدهم و بازهم مقام سوم در میان نشریات زبان و ادب فارسی دست یافته است.

 

 

پژوهشنامه مطالعات مرزی نشریه ای با درجه علمی پژوهشی در مرکز تحقیقات و مطالعات مرزبانی ناجا است که مقالات اصیل منتج از یافته های پژوهشی، مقالات مروری (نظام مند و فراتحلیل، ...)، و مقالات موردی انتظامی – مرزی، را در حوزه مدیریت مرز، توسعه مناطبق مرزی، آسیب شناسی مسائل مرزی، امنیت مرزها، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مرزنشینان، مدیریت سازمانهای مرتبط با مرزها و ... به چاپ میرساند.

 

 

 

این نشریه دسترسی آزاد به مقالات منتشر شده را با هدف تبادل بیشتر دانش جهانی فراهم می آورد. از اهداف  این مجله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- انتشار مقاله ها و نوشته‌های علمی - پژوهشی و بر حسب مورد مقالات مروری و ارائه نتایج  پژوهش‌های علوم و فنآوری بذر 2- اشاعه اندیشه‌ها، نوآوری‌ها، اختراع‌ها و خلاقیت‌های علوم بذر در سطح ملی و بین المللی 3- کمک به ارتقای سطح فرهنگی و دانش علمی و فنی پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و دانش پژوهان علوم و فنآوری بذر  

 

 

هدف از انتشار مجله‌ی پژوهش­های برنامه درسی دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر از چگونگی تدوین برنامه­ های درسی مورد نیاز جامعه است. از این رو، هرگونه مقاله‌ای که در یکی از گرایش‌های علوم تربیتی و روان­شناسی که در حوزه­ی برنامه­ی درسی نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.

 

 

 

در این فصلنامه، مقالاتی انتشار می یابند که به صورت تطبیقی در یکی از عرصه های دیدگاه های تفسیری، اختلاف نظرها یا اشتراک نظرهای تفسیری بین شیعه و سایر فرقه های اسلامی یا بین دو فرقه یا دو مکتب یا مذهب از فرق، مکاتب و مذاهب اسلامی نگاشته شده باشد.  

 

 

این مجله با همّت اعضای محترم هیأت تحریریه دانشگاه شهید باهنر کرمان در راستای مطالعات اسلامی در سال 1386 بنیانگذاری شد. هر نوع مقاله ای که در یکی از شاخه های مرتبط با پژوهش های اسلامی نوشته شود و از ارزش علمی و پژوهشی لازم برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد. هیأت تحریریه در ردّ یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.این مجلّه با مجوّز 8/10/1387 به شماره ثبت 4477/174 هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با روش پژوهش و گستره توزیع بین المللی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر می گردد .

 

 

فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش‌های سلامت محور" نشریه، مرکز رشد فناوری‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف :ثبت و نشر نتایج تحقیقات در زمینه پزوهش‌ های سلامت‌محور. مدیریت دانش و بهینه‌سازی و ارتقاء هوش سازمانی در نهادها و موسس ات آموزشی و خدماتی حوزه بهداشت و سلامت.  کمک به ارتقای سطح پژوهش به منظور گسترش مرزهای دانش. ایجاد بستر مناسب برای ارتباط میان پژوهشگران در مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی.  تلاش برای ارائه ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه فناوری‌های سلامت تلاش برای ورود و عضویت در بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اینترنتی بین المللی. اطلاع رسانی در زمینه ژوهش‌های محصول محور، فناوری‌های سلامت و کمک به جلوگیری از فعالیت‌های موازی در کشور .  مقاله‌های تحقیقی و مروری، گزارش‌های موردی، و یا یادداشت‌های فنی با عنوان‌های موضوعی زیر را منتشر می‌نماید .

 

 

انتشار مجله دانش کشاورزی از سال 87 متوقف شده و پس از آن به پنج مجله دانش آب و خاک، پژوهش های علوم دامی، پژوهش های صنایع غذایی، دانش کشاورزی و تولید پایدار و  Journal of Plant Physiology and Breeding  تفکیک شده است. نشریه پژوهش های صنایع غذایی متعلق به دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز است. این نشریه توسط مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه  میشود

 

 

این نشریه شاخه تخصصی در زمینه پژوهش های علوم دامی نشریه سابق "دانش کشاورزی" است و از خرداد سال 1388 با عنوان "پژوهش های علوم دامی"منتشر می شود.

 

 

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای فلسفی توسط دانشگاه تبریز منتشر می شود. پژوهش های فلسفی مقاله های حاصل از پژوهش محققین در زمینه های فلسفه (فلسفه اولی، معرفت شناسی و فلسفه های کاربردی) را منتشر می نماید. این نشریه در "ایران ژورنال" مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.

 

 

فصلنامه پژوهشهای فلسفی  کلامی دانشگاه قم نشریه ای علمی پژوهشی است که مقالات و دستاوردهای نو پژوهشی اساتید و پزوهشگران علاقمند به رشته فلسفه  را در کلیه رشته های مرتبط با فلسفه; اعم از فلسفه دین; فلسفه نفس; فلسفه تحلیلی;‌معرفت شناسی; فلسفه اخلاق; کلام و فلسفه غرب جهت بررسی; پذیرش می کند. کلیه مقالات این نشریه پس از داوری تخصصی از سوی دو داور همتای ناشناس و تایید هیئت تحریریه به چاپ می رسد. مخاطبان این مجله دانشگاهیان;‌اعم از اساتید و دانشجویان رشته های فلسفه هستند.

 

 

این مجله صرفا مقالات پژوهشی(Original Articles) منتج از پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان در زمینه علوم خاک و آب را منتشر می نماید.  مقاله باید به زبان فارسی روان و پیراسته از غلط‌های نگارشی و نوشتاری باشد. از آوردن واژه های بیگانه که معادل شناخته شده فارسی دارند جداً خودداری گردد.  مسئولیت صحت و سقم مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده نویسندگان مقاله می‌باشد. حقوق معنوی مقالات برای نویسندگان محفوظ می‌باشد.  مقاله نباید در هیچ یک از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد این مسئله باید با تأیید کتبی نویسنده مسئول باشد

 

 

مجله پژوهشهای مدیریت عمومی به منظور فراهم نمودن فضایی علمی برای تحقیقات اساسی در زمینه مدیریت از سال 1387 و هر سه ماه یکبار به چاپ می رسد ، مطالب ارائه شده به مجله باید تحقیقات اصلی و منتشر نشده باشد و نباید برای چاپ در اختیار نشریات قرار گرفته باشد.

 

 

نام سابق این نشریه مجله علوم اجتماعی و انسانی نام داشت. هدف از انتشار مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر مسایل حسابداری و مالی است. از این رو هرگونه مقاله‌ای که در یکی از زمینه‌های حسابداری مدیریت، حسابداری مالی، حسابرسی، بورس اوراق بهادار، حسابداری دولتی و سایر زمینه‌های نوین حسابداری نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد؛ برای بررسی و چاپ احتمالی با توجه به مواردی که در صفحه راهنمای تدوین و ارسال مقاله آمده است، پذیرفته می‌شود. تازه بودن موضوع، پژوهش و استفاده از طرح‌های تحقیق و تکنیک‌های آماری پیشرفته و ارایه موضوع‌های نوین در پژوهش‌های کاربردی و تخصصی از اولویت‌های ویژه این مجله به شمار می‌رود

 

 

این مجله از مقالات پژوهشی و نتایج تحقیقاتی جدید در زمینه های فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، فلسفه دین، فلسفه اخلاق و فلسفه های تحلیلی و کلام به زبان فارسی یا انگلیسی است

 

 

این نشریه از سال 1377 منتشر شده و براساس نامه شماره 3/7135 تاریخ 1384/12/23 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی-پژوهشی می باشد. نام ابتدایی این نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر بوده است که از شماره 4 به تحقیقات جنگل و صنوبر ایران تغییر نام یافته است. در حال حاضر این نشریه بصورت فصلنامه منتشر می شود.این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دارای ضریب تأثیر (Impact factor= IF)  می باشد. همچنین چکیده انگلیسی مقالات این نشریه در سایت اینترنتی CABI Publishingاست.

 

 

تمرکز نشر نتایج تحقیقات در عرصه حمایت و حفاظت منابع طبیعی با توجه به تنوع موسسات و مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشگاههای کشور.  انتشار آخرین یافته‌های تحقیقاتی محققان، استادان دانشگاهها، دانشجویان، مدیران و کارشناسان اجرایی کشور، در عرصة حمایت و حفاظت منابع طبیعی کشور، نظیر بهداشت جنگل، ‌آتش‌سوزی، آلاینده‌های زیست‌محیطی، حفاظت فیزیکی، مدیریت و کاربری اراضی، عوامل مولد گال‌ها، مان‌ها و شیرابه‌های قندی، گیاهان دارویی و حفاظت آنها و آفات و بیماریهای جنگلها و مراتع کشور. مجله مقاله‌های تحقیقاتی در یکی از زمینه‌های زیر را به چاب می‌رساندمطالعات فونستیک در عرصه‌های جنگلها و مراتع، بیولوژی و اکولوژی عوامل زنده و خسارتزا به جنگلها و مراتع، مدیریت کنترل تلفیقی عوامل خسارتزا، ‌عوامل مولد مان، شیرابه‌های قندی، گال و محصولات فرعی در جنگلها و مراتع، آتش‌سوزی، بهداشت در جنگلها و مراتع، شیوه‌های مدیریتی مؤثر در حفظ تنوع زیستی و تعادل طبیعی جمعیت جانداران در جنگلها و مراتع،‌حفاظت فیزیکی و مدیریت اراضی در جهت حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع

 

 

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی در کشور، در مقایسه با سایر گرایش‌های تحقیقاتی تا پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته و معدود تحقیقاتی هم که در این زمینه صورت می‌گرفت، یا در صورت چاپ، به صورت پراکنده و نیمه متمرکز بود. ازین‌رو با هدف تمرکز بخشیدن به انتشار یافته‌های این گرایش تحقیقاتی و نیز ترغیب محققین در جهت پرداختن به امر تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی، این مجله منتشر گردید. که با توزیع آن در مراکز تحقیقاتی و بین محققین مربوطه و نیز با نمایه سازی آن در پایگاه‌های استنادی نظیر CABI سعی در توسعه و نشر یافته‌های تحقیقاتی و نیز ترویج روش‌های نوین علمی در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی می‌نماید.

 

 

انتشار هر نشریه بر اساس اهداف خاصی انجام می گیرد. نشریه ی تحقیقات سیاسی بین المللی را می توان به عنوان تلاش سازمان یافته ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با هدف توسعه تحقیقات سیاسی بین المللی دانست. بنابراین مقالاتی در این نشریه داوری می شود که از قابلیت های علمی و آکادمیک برای ارتقای دانش روابط بین الملل برخودار باشد. تحولات سیاسی در خاورمیانه طی سال های 2010 به بعد افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. روندهای دگرگونی سیاسی در کشورهای لیبی، مصر، تونس، بحرین، عراق و عربستان؛ موج های جدیدی از بی ثباتی منطقه ای را به وجود آورده است. چنین فرآیندی تابعی از تحولات بین المللی بوده و آثار خود را بر تحقیقات سیاسی بین المللی به جا می گذارد.ضرورت های پژوهش علمی ایجاب می کند که پژوهشگران روابط بین الملل در ایران نقطه ی تمرکز خود را بر موضوعاتی قرار دهند که با رویکرد تحقیقات سیاسی بین المللی به تولید نظریه های بین المللی بیانجامد.بنابراین مقالاتی در اولویت هیأت تحریریه و هیأت داوران قرار می گیرد که از رهیافت علمی و بین المللی بهره گرفته و معطوف به موضوعاتی باشد که نیازهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در حوزه روابط بین الملل تأمین نماید.

 

 

از سال 1376 در قالب مجموعه مقاله‌ها توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ارائه و منتشر شد و در سال 1381 طی مجوز شماره 18122/124 مورخ 1381 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجله، با روش پژوهشی چاپ آن ادامه پیدا کرده است. در سال 1383 طی نامه مورخ 13 July 2004 خلاصه مقاله های آن در سایت اینترنتی CABI به آدرس www.CABI-Publishing.org قرار گرفته است.این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دارای ضریت تاثیر( Impact factor=IF) می‌باشد و در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه سازی می‌گردد.همچنین دارای مجوز علمی- پژوهشی طی نامه شماره3/227 تاریه 1386/1/19 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.

 

 

آنچه امروز تحت عنوان نشریه علمی و پژوهشی تحقیقات کاربردی مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  با اعتبار علمی - پژوهشی منتشر می­ شود، یکی از مجلات تخصصی منشعب از مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی است که بر اساس درخواست شمارۀ  7553/249 مورخ 93/11/27 این موسسه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفکیک آن به سه مجله تخصصی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع غذایی و سازه ­های آبیاری و زهکشی و تاییدیه شماره 3/18/81671 مورخ 94/4/31 دفتر سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی امور پژوهشی آن وزارت با اعتبار علمی و پژوهشی است. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی از سال 1375 به مدت 19 سال و با انتشار 16 جلد و هر جلد با 4 شماره مقالات علمی متعددی را به جامعه علمی کشور ارائه نموده است. این مجله در حال حاضر در پایگاه‌های استنادی یافته‌های علمی و پژوهشی CABI، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، ایران ژورنال، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی و مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (Agrisis) نمایه می‌شود.اکنون نشریه تحقیقات کاربردی مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی با حفظ استانداردها و سوابق مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی و اعتبار علمی-پژوهشی و نمایه در پایگاه های استنادی یاد شده به طور مستقل و به صورت تخصصی چاپ می­شود.

 

 

دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، آخرین یافته‌ها و نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه گیاهان دارویی و معطر را در قالب مقالات علمی - پژوهشی دریافت و جهت درج در مجله مورد بررسی قرار می دهد.  هدف از انتشار این مجله: الف- انتشار نتایج پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران در سراسر کشور برای استفاده دست‌اندرکاران ب- تشویق و ترغیب بیشتر پژوهشگران کشور برای ارائه یافته های علمی و پژوهشی خود و کمک به ترویج کاربرد نتایج برگرفته از اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی اجرا شده

 

 

از سال 1378 در قالب مجموعه مقاله‌ها توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ارائه و منتشر شد و در سال 1381 طی مجوز شماره 18440/124 مورخ 17/12/1381 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجله، با روش پژوهشی چاپ آن ادامه پیدا کرده است. در سال 1383 طی نامه مورخ 13 July 2004 خلاصه مقاله‌های آن در سایت اینترنتی CABI به آدرس www.CABI-Publishing.org قرار گرفته است.همچنین دارای مجوز علمی-پژوهشی طی نامه شماره3/2910/27 مورخ1384/1/22 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.

 

 

 

انتشار نشریه تخصصی " تحقیقات مهندسی سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی" با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، هم‌چنین تبادل یافته‌ها و دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی با پوشش‌دهی حوزه‌های تخصصی ذیربط، مدنظر است. این مجله در نظر دارد با ساماندهی خروجی پژوهش‌های حوزه مکانیزاسیون و ماشین­ های کشاورزی و ایجاد ارتباط سیستماتیک بین‌رشته‌ای، سبب تقویت پایه‌های علمی در تخصص مذکور و زیرشاخه‌های مرتبط شود؛ به گونه‌ای که، ضمن کمک به گسترش ایده‌های نو و اعتلای پژوهش‌های علمی در حوزه تخصصی مذکور و ایجاد ارتباط مناسب بین نیازها و دستاوردهای پژوهشی کاربردی، ﺯﻣﻴﻨﻪﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ تشخیص و رفع معضلات موجود در حوزه تخصصی مکانیزاسیون و ماشین­ های کشاورزی را فراهم نماید.  

 

 

اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه علوم مواد پر انرژی - ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته های محققین خصوصاً در حوزه های علوم مواد پر انرژی - طرح مشکلات مواد پر انرژی بصورت تحلیلی و علمی و ارائه راه حل - انتشار نتایج پژوهشها و تجربیات محققان و صاحب نظران در زمینه مواد پر انرژی - ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر بین اعضاء در جهت حل مشکلات علمی و پژوهشی در زمینه مواد پر انرژی - گسترش اطلاعات علمی – کاربردی در زمینه های مواد پر انرژی

 

 

 

مجله توسعه اجتماعی به انتشار مقالات علمی- پژوهشی می‌پردازد که به نحوی موجبات ارتقاء دانش جامعه را فراهم نماید و یا به ویژه به فهم مسائل اجتماعی ایران و شناخت علل و یا آثار آنها کمک نماید.  

 

 

نیروی انتظامی ایران یکی از مهم‌ترین و بزرگترین سازمان‌های کشور از جنبه‌های: حساسیت و اهمیت ماموریت; وسعت جغرافیایی خدمات; تنوع گسترده در نوع خدمات; عدة دریافت کنندگان خدمات و عدة کارکنان است; دیگر اینکه معاونت طرح و برنامه وبودجه ناجا متولی برنامه ریزی و طرح‌ریزی سازمانی در این نیرو شناخته می‌شود. با عنایت به این نکات، هدف اصلی این نشریه توسعه و ترویج دانش‌های کاربردی مرتبط با توسعة سازمانی است که عبارت است از: برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی; برنامه‌ریزی عملیاتی; بودجه‌ریزی سالانه; سازماندهی، ساختار و تشکیلات; استانداردسازی رفتار، ویژگی‌های سازمانی و اطلاعاتی; آمار، اطلاعات و تحلیل داده‌ها; اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها. بر اساس این اهداف و وظایف، نشریۀ حاضر به دنبال توسعۀ دانش، روش و درس‌آموخته‌های مرتبط با موارد مذکور است.بر این اساس، این نشریه که از شمارة 1 تا 39 با عنوان دوماهنامة توسعة انسانی پلیس منتشر می‌شد; با تغییر خط مشی و تائید آن توسط کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شمارة 40 (ابتدای سال 1391) با عنوان فصلنامة توسعة سازمانی پلیس منتشر می‌شود.دیگر اینکه این نشریه از شماره 22 یعنی از ابتدای سال 1388 دارای درجه علمی و ترویجی است

 

 

مجله کشاورزی با استناد به نامه 8481/3 مورخ 78/10/23 کمیسیون بررسی نشریات در راستای تخصصی شدن به چهار مجله تحت عنوان های تولیدات گیاهی، گیاه پزشکی، مهندسی زراعی، علوم و مهندسی آبیاری منشعب گردید. امجله تولیدات گیاهی طی نامه شماره 107502 مورخ 89/12/17 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به عنوان مجله تخصصی تولیدات گیاهی ( زراعت، اصلاح نباتان و باغبانی) با درجه علمی پژوهشی منشر می شود.  این نشریه در "ایران ژورنال" مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردد.

 

 

 

هدف از انتشار این نشریه مطلع نمودن کارشناسان گیاهپزشکی از جدیدترین یافته های دانش بیماری شناسی گیاهی در زمینه های عوامل بیماریزای گیاهان (قارچها، پروکاریوتها، نماتدها، ویروسها، کمبود عناصر غذایی، تنشهای محیطی و انگلهای گل دار) بیماریهای ناشی از آنها و روشهای مدیریت بیماریهای گیاهان، بر اساس زمینه تخصصی، سابقه پژوهشی می باشد.  

 

 

موضوع مجله چاپ و انتشار دست‌آوردهای تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف محصول چغندر و گیاهان قندی شامل بررسیهای به‌نژادی; به‌زراعی; تکنولوژی چغندرقند; سیتولوژی; بیوتکنولوژی; تکنولوژی بذر; جنبه های اقتصادی; مدیریت; صنعت قند چغندری و سایر زمینه‌های تخصصی مرتبط به این محصول است که با هدف ارتقاء دانش فنی متخصصین,محققین, کارشناسان, دانشگاهیان, مروجین, مدیران بخشهای کشاورزی واحدهای تولیدی و صنعتی و انتقال آخرین یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید به شرح زیر فعالیت می کند:

1- انتشار مقاله‌های علمی-پژوهشی و مقاله های تحلیلی حاصل از تحقیقات 2- شناخت و معرفی اندیشه ها, نوآوریها,اختراعات و خلاقیت های علمی در سطح ملی و بین‌المللی 3- ایجاد زمینه ارتقای سطح دانش و پژوهش 4- ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی, علمی و پژوهشی و دیگر واحدهای ذیربط 5- انتقال و تبادل نتایج یافته‌ها, تجربیات و دستاوردهای تازه علمی 6- انتشار مقالات مروری در زمینه های تحقیقاتی و ایجاد بستری برای تحقیقات جدید  

 

 

مجله دانش حسابداری به منظور نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در زمینه ­های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابرسی و حسابداری دولتی و هم­چنین فراهم آوردن زمینه گسترش ارتباط علمی و پژوهشی بین دانشمندان و نظریه‌پردازان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و اندیشمندان با تجربه سیستمهای اجرایی کشور به انتشار تحقیقات پژوهشگران ارجمند پس از داوری تخصصی و تأیید هیأت تحریریه مجله مبادرت می­کند. تدوین مقاله باید با توجه به راهنمای تدوین مقاله مجله صورت گیرد.

 

 

ین نشریه، بعد از تخصصی شدن مجلات، به عنوان یکی از ادامه دهندگان و شاید اصلیترین وارث "نشریه دانش کشاورزی " مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری قرار گرفت و از سال 88 که اجازه انتشار آن داده شده است، صرفاً مقالات تخصصی مرتبط با زمینه "کشاورزی پایدار" را که موضوعات اصلی آن در پیش - گفتار جلد اول ذکر گردیده اند، به طریق   "On line" و آدرس assp.tabrizu@gmail.com  دریافت و بعد از داوری به چاپ میرساند.  . لذا، با عنایت به تأکید کمسیون محترم نشریات کشور مبنی بر تخصصی تر شدن نشریه، خواهشمند است از ارسال مقاله هایی که ارتباط مستقیمی با کشاورزی پایدار ندارند، خودداری شود . قابل ذکر است که نشریه علمی پژوهشی "دانش کشاورزی و تولید پایدار" در بانک اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com) ، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی ( www.sid.ir) ، چکیده مقالات CAB International و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (www.isc.gov.ir) نمایه میگردد.

 

 

نشریه راهور با صاحب امتیازی دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا موفق به دریافت مجوز علمی ترویجی 751/11/3 مورخه 88/5/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد.این نشریه در این محورها به ارائه مقالات ارزشمند می پردازد: عوامل فرهنگی و اجتماعی ترافیک; مدیریت حمل و نقل ترافیک; فنی و مهندسی ترافیک; خدمات ترافیک; قوانین و مقررات ترافیک; سلامت و ترافیک; فناوری اطلاعات و ترافیک; ایمنی ترافیک; اقتصاد ترافیک

 

 

 

 

 

براساس نامة شماره 3/18/30646/ مورخة 1395/2/20 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلة علمی پژوهشی «ادب پژوهی» به دو نشریة تخصصی علمی – پژوهشی با عناوین «نقد و نظریة  ادبی» به سردبیری دکتر بهزاد برکت و «زبان فارسی و گویش­های ایرانی» به سردبیری دکتر محرم  رضایتی کیشه­ خاله تفکیک گردید.

 

 

نشریه زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی نشریه علمی پژوهشی است و مقالاتی در آن چاپ خواهد شد که نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مرتبط با زمین‌شناسی مهندسی، مهندسی محیط زیست، ژئوتکنیک (مکانیک خاک و مکانیک سنگ) و ژئوفیزیک مهندسی در آن گنجانده شده باشد. این نشریه تا سال 1392 به صورت دوفصلنامه و با مجوز شماره 92/24329 مورخ 5/9/92 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از سال 1393 به صورت فصلنامه چاپ می شود

 

 

 

مجله زیست شناسی خاک اولین نشریه ً تخصصی رشته علوم خاک در ایران می­باشد که مقالات پژوهشی مرتبط با تحقیقات صورت گرفته در کلیه جنبه­های زیست شناسی خاک را چاپ می­نماید. هدف از انتشار این مجله ارتقاء دانش اساتید، محققان و دانشجویان  علاقمند این گرایش و شناخت هر چه عمیق­تر اززیست شناسی خاک برای حفظ و بهره­برداری پایدار از خاک می­باشد. از اهم زمینه­های فعالیت این نشریه می­توان به نقش موجودات زنده خاک در چرخه عناصر غذایی و فرآیندهای زیستی مرتبط با بهبود ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و ارتقاء سطح حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و افزایش عملکرد، اشاره کرد.  

 

 

نشریه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق در سال 1391 براساس نامه شماره 18/3/159811 مورخ 1391/8/2 کمیسیون نشریات علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف توسعه مرزهای دانش و  گسترش و نشر پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در گرایش های مختلف مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر تحلیل و طراحی سامانه های غیرخطی توسط دانشگاه صنعتی سهند تبریز تاسیس گردید. این نشریه تخصصی در حال حاضر به زبان فارسی  توسط مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و توزیع می گردد و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه  میشود.

 

 

هداف و سیاستهای اصلی این نشریه (به عنوان محورهای پیشنهادی) عبارتند از:گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های نظارت و ارزیابی راهبردی سیاست‌های کلی و سند چشم انداز.     توسعه الگوها و تئوری‌های نظارت و ارزیابی فعلی و ساخت نظریه‌های جدید.     انتقال و تبادل تجربیات ودستاوردهای تازه علمی در سطح بین‌المللی و انتشار تجربیات جهانی از نحوه نظارت و ارزیابی بر سیاست‌های کلان و چشم‌انداز.     انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش در حوزه نظارت راهبردی بر سیاست‌های کلان نظام و تحقق اهداف سند چشم‌انداز.     تبدیل شدن به مرجع اصلی شاخصهای ساده و ترکیبی نظارت و ارزیابی راهبردی و کلان.    در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان،مدیران و مسئولان کشور و کمک موثر به مسئولان و مدیران ارشد نظام در تصمیم‌گیری و حل مشکلات و معضلات کلان کشور.    ارتقا و توسعه فرهنگ نظارت و ارزیابی و جهت‌دهی برای اقتصاد مقاومتی و  توسعه پایدار کشور.     ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه‌های نو در حوزه نظارت و ارزیابی کلان و راهبردی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه.

 

 

مجله صنعت و دانشگاه بصورت فصلنامه منتشر می شود این فصلنامه حاوی مقالاتی در زمینه های گوناگون می باشد. انواع مقالات چاپی در فصلنامه شامل مقالات مروری، تحقیقاتی و کوتاه میباشد.

 

 

مجله علمی ترویجی صوت و ارتعاش از سال 1391 توسط انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و مجوز شماره 3/18/8036 مورخ 93/1/25 بصورت دو شماره در سال منتشر می شود. این مجله با انتشار مقاله های تخصصی در زمینه های ارتعاشات و آکوستیک به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی و مهندسی در حوزه های صوت، و ارتعاشات می پردازد.

 

 

مجله علمی کشاورزی ، اولین نشریه علمی ـ پژوهشی دانشکده کشاورزی اهواز است که از خرداد ماه 1354 در دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور) منتشر شده است. در راستای سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تخصصی کردن مجلات علمی و با تصویب دفتر کمیسیون نشریات علمی کشور، مجوز انتشار نشریه علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری در سال 1388 صادر گردید.

 

 

 

از اهداف این مجله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
  1. ترویج فقه مقارن و مطالعات تطبیقی در عرصه فقه و اصول متناسب با نیازهای جهان اسلام
  2. زمینه­‌سازی برای تعامل علمی و فقهی بین علمای مذاهب اسلامی
  3. معرفی ابعاد فقه مقارن و پژوهشهای معطوف به هم­‌گرایی و انسجام اسلامی
 

 

 

نشریه علمی ـ پژوهشی فقه و حقوق اسلامی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق)  توسط دانشگاه تبریز منتشر می شود که بر اساس مصوبه شماره 21975/11/3/89 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز درجه علمی ـ پژوهشی شده است. این نشریه در "ایران ژورنال" مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.

 

 

نشریه پژوهش های انتظام اجتماعی دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه علوم انتظامی در رده بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 91، در بین 887 مجلة علمی کشورحایز رتبة چهاردهم شده است. همچنین، این مجله با توجه به رده بندی مذکور، در بین مجلات علمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای دومین بار پیاپی رتبةاول را به خود اختصاص داده است. این فصلنامه، مجله ای دانشگاهی است که تحقیقات تجربی و نظری را در حوزه علوم اجتماعی منتشر می کند و توسط مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود

 

 

فصلنامه دانش انتظامی اولین نشریه تخصصی است که به منظور بسط و توسعه دانش انتظامی از سال 1378 به مجموعه مطبوعات وزین کشور پا نهاده است. این نشریه به عنوان پل ارتباطی بین پلیس با مراکز علمی قرار گرفته است.

 

 

بر اساس نامه شماره 3/4817 مورخ 1386/6/11 دفتر امور پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/4/23 ،به این فصلنامه درجه علمی-پژوهشی اعطا شده است.  طی سالهای اخیر با استقبال مردم از سرویس های ارزش افزوده در شبکه های مخابراتی و نیز گسترش شبکه های دسترسی فیبر نوری سراسری، عملا ارتباطات به جایگاه شایسته خود نائل گردیده و شبکه های ارتباطی به بخش هایی نظیر شبکه های زیر ساختی، شبکه های مخابراتی، شبکه های پستی و شبکه های پست مالی با ماهیت های مجزا تبدیل شده است. فناوری اطلاعات نیز به دلیل همین استقبال و تاثیر مهمی که در سهولت زندگی مردم داشت از مفهومی انتزاعی به مقوله ای کاربردی تغییر ماهیت داده است. تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در این نشریه محملی برای عرضیه و ارائه این دسته از دانشهااست.

 

 

این مجله در پی فراهم نمودن دانشی در زمینه توصیف مشکلات خانوادگی مراجعانمشکل دار و متقاضی طلاق در ایران است و روش های درمانی بر حل مشکلات مراجعان متقاضیطلاق را مشخص می کند.

 

 

این فصلنامه دارای مجوز دو زبانه و حوزه ی توزیع بین المللی است، بر اساس نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  معمولا سه شماره به فارسی و یک شماره به انگلیسی چاپ می شود که تا کنون این شیوه رعایت شده. در ضمن این فصلنامه براساس مجوز شماره ثبت  4025/124 مورخ 12/9/1386  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود و براساس نامۀ مورخ 1/12/1388 به شمارۀ 2005/11/3 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی- پژوهشی دریافت نموده است.

 

 

 

این نشریه علمی پژوهشی در جهت اهداف زیر راه اندازی شده است:نشر مفاهیم، نظریه ها، الگوها و یافته های جدید علمی در حوزه‌ها‌ی نوآوری، کارآفرینی و آموزش عالی و سایر دانش‌های مرتبط. بررسی سیاستها، اهداف، راهبردها و راهکارهای توسعه نوآوری، کارآفرینی و ارتباط میان دانشگاه و صنعت در کشور. .بررسی تجارب و دستاوردهای موفق ملی و بین المللی، در حوزه‌‌های توسعه، نوآوری، کارآفرینی و ارتباط دانشگاه صنعت. ترویج و توسعه فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، در میان آحاد جامعه به ویژه دانشگاهیان و صنعتگران.توسعه شبکه تعاملی (مجازی و حقیقی) میان اندیشمندان و محققان حوزه‌های نوآوری، کارآفرینی و ارتباط دانشگاه و صنعت در سطوح ملی و بین المللی.

 

 

پژوهش های مدیریت انتظامی نشریه تخصصی دانشکده فرماندهی و ستاد دانشکده علوم انتظامی است. این نشریه دانشگاهی مطابق استاندارد های علمی توسط اساتید دانشگاههای مختلف مورد داوری قرار می گیرد و مقالات اصیل (علمی ـ پژوهشی) مروری (از نوع نظام مند و فرا تحلیل . . .) و مطالعات موردی مدیریتی در موضوعاتی پیرامون مدیریت انتظامی، اداره امور پلیسی و اداره امور پلیسی جامعه گرا ( پلیس جامعه محور) به چاپ می رساند.

 

 

 

با هدف پژوهش در زمینه­ های تخصّصی زیر، منتشر می­گردد: انتشار مقاله­ های پژوهشی ناب و روشمند در حوزة ادبیّات تطبیقی (عربی - فارسی). کمک به گسترش دانش ادبیات تطبیقی در حوزه ادبیات تطبیقی (عربی-فارسی) اهتمام به مبانی نظری و جریانهای حاکم بر روند ادبیات تطبیقی در جهان عرب و ایران  

 

 

این نشریه در سایت ایران ژورنال (مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، مگ ایران و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه سازی میشود.

 

 

مجله علمی کشاورزی با استناد به نامه 8481/3 مورخ1387/10/23 کمیسیون بررسی نشریات در راستای تخصصی شدن به چهار مجله تحت عنوان های تولیدات گیاهی، گیاه پزشکی، مهندسی زراعی و مهندسی آبیاری منشعب گردید. این نشریه توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منتشر و توزیع می شود. همچنین د رایران ژورنال مرکز منطقه ای نمایه می گردد.

 

 

این مجله نتایج حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی جدید کلیه ­ی پژوهشگران و محققین در زمینه‌های متنوع سیستم‌های بس‌ذره‌ای تجربی‏، نظری و محاسباتی در شاخه‌های مختلف شامل فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی- مولکولی، ترمودینامیک و مکانیک آماری، فیزیک هسته‌ای، علم مواد، اطلاعات کوانتومی و شاخه‌های میان‌رشته‌ای مرتبط را پس از طی فرآیند داوری به چاپ می‌رساند. مطالب قابل چاپ به صورت مقاله، مقاله ­ی کوتاه، نقد مقاله و مقاله ­ی مروری پذیرفته خواهند شد.

 

 

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی تحت امتیاز موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، به صورت فصلنامه و به طور مستمر از سال 1375 تاکنون منتشر می­شود. این مجله از سال 1379 با تائیدیه وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری موفق به کسب درجۀ علمی-پژوهشی شد. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی از 17 مارس 2005 در سیستم بانک اطلاعات بین­المللی CABI و همچنین از سال 1380 در ISC (پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی) نمایه شده است. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی در سه زمینه مهندسی آبیاری و زهکشی، ماشینهای کشاورزی و صنایع غذایی مقاله می پذیرد.

 

 

موضوع انتشار مجله علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران در سال 1372 با نظر خواهی، استقبال و حمایت بسیاری از محققین و صاحب نظران علم دامپزشکی کشور مطرح و توسط دکتر نعیم آلبوغبیش (عرفانی مجد) مورد پی گیری قرار گرفت. در سال 1375 اعضاء هیئت تحریریه مجله از اعضاء هیئت علمی دانشکده های دامپزشکی کشور (اهواز، تهران و شیراز) و همچنین دانشگاه علوم پزشکی اهواز، انتخاب و پس از صدور احکام از طرف معاونت پژوهشی وقت دانشگاه،  مجله رسماً از سال 1375 شروع به فعالیت نموده و آقای دکتر منصور میاحی ریاست وقت دانشکده به عنوان مدیر مسئول مجله انتخاب و معرفی شدند

 

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان منتشر می‌شود و هدف آن ارتقای دانش پزشکان، محققین و سایر حرف بهداشتی توسط انتشار جدیدترین مطالعات علمی می‌باشد. این نشریه دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی می‌باشد. مقالات چاپ شده در این نشریه عبارتند از: گزارش مورد یا موارد، تحقیقات اصیل، مقالات مروری. روش داوری مقالات مجله مرور همتایان بوده و هر مقاله برای سه داور ارسال می‌گردد. پس از دریافت دو داوری همسان ( رد یا پذیرش) در مورد مقاله تصمیم‌گیری می‌شود با تغییر نام این نشریه از مجله دانشکده پزشکی گیلان با شاپا 1028-6055 ، در حال حاضر شاپای مجله 2008-4048 برای پرینت و 2008-4056 آنلاین می‌باشد و به شکل پرینت در سطح ایران و به شکل الکترونیک در سطح جهانی منتشر می‌گردد. به صورت رایگان جهت کتابخانه‌های دانشکده‌های پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی درمانی ارسال می‌گردد. استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع آزاد می‌باشد. این نشریه عضو کمیته اخلاق انتشار The Committee on Publication Ethics است.

 

 

مجله دستاورد های روانشناختی یکی از مجلات تخصصی تفکیک شده از مجله علوم تربیتی و روانشناسی می باشد  که متعلق به دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. این نشریه دارای درجه علمی ـ پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و توسط مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه  می شود

 

 

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته با هدف ارتقای سطح علمی پژوهشگران و ارائه آخرین دستاوردهای علمی در جنبه های مختلف علوم زمین و سایر علوم بین رشته ای وابسته، با در نظر گرفتن جنبه های کاربردی و نوین آن ها، ارائه انتشار مقالات با کیفیت بالا را سرلوحه کار خود قرار داده است. در این راستا، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته با بهره گیری از تجربیات و تخصص داوران در زمینه های مختلف، داوری دقیق و منصفانه مقالات و درنهایت پذیرش مقالات برتر را رسالت خود می داند.این نشریه در (( ایران ژورنال)) نظام نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری( RICEST ) به نشانی ricest.ac.ir و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC ) به نشانی www.isc.gov.ir نمایه می شود.  بر اساس مجوز شماره  34322/11/3/90 مورخ 1390/2/24 کمیسیون نشریات علمی کشور، این نشریه دارای اعتبار علمی ـ پژوهشی می باشد.

 

 

این مجله مقاله هایی حاوی نتایج پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های مختلف را که به نحوی از مدل سازی آماری یا ریاضی استفاده می کنند، به چاپ می رساند.

 

 

این مجله ابتدا با نام "علوم تربیتی و روانشناسی" منتشر شده است و مقالاتی در زمینه روانشناسی تربینی و حوزه های مرتبط را منتشر می کند.

 

 

مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات  با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی  به صورت سالیانه دو شماره توسط معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می­ گردد و از کلیه متخصصین و علاقمندان دعوت می نماید تا یافته های پژوهشی خویش را از طریق این مجله منتشر نمایند.

 

 

مدلسازی اقتصادی با هدف فراهم کردن یک منبع علمی برای انتشار مقالات با کیفیت نظری و کاربردی در زمینه مدلسازی اقتصادی است.این نشریه موضوعات مربوط به مدلهای اقتصاد کلان; رشد; بهینه سازی; برنامه ریزی; تجارت بین المللی; اقتصاد ملی و منطقه ای; مدلسازی تعادل عمومی اقتصاد ملی; مدلهای تعدیل ساختاری; مدلهای اقتصادسنجی; اقتصادکشاورزی; اقتصاد محیطی و اقتصاد بهداشت را پوشش می دهد.

 

 

 

نشریه مدیریت آب در کشاورزی زیر نظر انجمن آبیاری و زهکشی ایران با  رتبه علمی ترویجی مدیریت و منتشر میگردد.  

 

 

این پژوهشنامه فضای مناسبی را برای انتشار کارهای پژوهشی و تحقیقات دانشگاهیان و حرفه ای ها در به اشتراک گذاری آخرین یافته ها، روش ها و پیشرفت های علمی در سازمان های کشور مهیا می کند. هدف این پژوهشنامه حمایت از تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم سازمانی در سطح اجرایی و ارایه محرک برای تحقیق و توسعه چشم انداز ایرانی - اسلامی است.

 

 

با توجه به اهمیت انتقال یافته های پژوهشی و گسترش رهیافت های علمی برای حل مسائل و لزوم انتشار و معرفی دیدگاه ها، نظریات و فن آوریهای نوین در مدیریت اراضی، موسسه تحقیقات خاک و آب بر آن شد تا نسبت به انتشار مجله علمی ترویجی مدیریت اراضی به عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه ترویج علم مدیریت اراضی اهتمام ورزیده و سطح آگاهی­ها و دانش موجود را در این زمینه ارتقاء بخشد. باشد تا جامعه علمی و کارشناسان حوزه کشاورزی ومنابع طبیعی با مفاهیم جدید علمی در زمینه مدیریت اراضی آشنا گردند.

 

 

 

هدف این نشریه اطلاع‌رسانی و انتشار یافته‌های پژوهشی جدید در تمام مراتع و بیابان های ایران برای استفاده همگان به‌ویژه متخصصان مرتعداری و بیابان زدایی است. لازم به‌ذکر است که موضوعات روز علوم مرتع و بیابان در داخل کشور، دارای اولویت بررسی هستند. مقالات این نشریه به زبان فارسی چاپ شده و فقط چکیده انگلیسی مقاله و منابع مورد استفاده در داخل متن و در فهرست منابع به زبان انگلیسی چاپ می‌شوند.  

 

 

فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور نشریه علمی–پژوهشی پلیس راهور ناجا است که از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد. این نشریه از همان ابتدا موفق به  دریافت درجه علمی-پژوهشی از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق مجوز شماره 181354/3 شد.هدف از انتشار فصلنامه، تبیین چشم‌انداز و افق‌های مدیریت ترافیک و حمل و نقل در حوزه جامعه شناسی ترافیک، رسانه و ترافیک، اقتصاد، ایمنی، قوانین و مقررات ترافیکی، مهندسی و خدمات ترافیکی، عوامل اجتماعی و فرهنگی ترافیک و مدیریت حمل و نقل و ترافیک است.

 

 

مجله مشاوره کاربردی با هدف نشر نظریه‌ها، نتایج تحقیقات و دست‌آوردهای علمی در زمینه‌های مشاوره خانواده، مشاوره توان‌بخشی، مشاوره تحصیلی و مشاوره شغلی منتشر میشود.

 

 

مجله مطالعات ایرانی هرگونه مقاله­ای که در زمینۀ تاریخ، زبان و ادبیّات فارسی (فرهنگ، تمدّن و زبان­های باستانی ایران) نوشته شود و از ارزش علمی لازم برخوردار باشد، را بررسی و پس از داوری و تائید به چاپ خواهد رساند.

 

 

به موجب مجوز شماره 84830/11/3/89 مورخ 10/11/89 دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی پژوهشی از شماره زمستان 88 به دو فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز اعطا گردیده است. این نشریه به منظور گسترش تحقیق و پژوهش در زمینه «حقوق» و آگاهی علاقه‌مندان به مسائل حقوقی، از نتایج پژوهش‌های محققان و صاحب‌نظران منتشر می‌شود.

 

 

فصلنامه مطالعات شهری دانشگاه کردستان براساس جلسه ی مورخ 1388/10/20 به شماره ی ثبت 88/10459 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار و طبق رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 161927 مورخ 1390/08/22 اعتبار علمی-پژوهشی دریافت نموده است.

 

 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور تحقق وظایف تاکید شده در اساسنامه خود و نیز تلاش برای گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علم در جامعه و به‌ویژه فراهم آوردن بستر مناسب به منظور تبادل اطلاعات فرهنگی و نظریه‌های علمی ـ پژوهشی از یک سو و از سوی دیگر اشاعة این نتایج و دیگر دستاوردهای تحقیقاتی در کشور، اقدام به چاپ و نشر فصلنامة علمی ـ پژوهشی «مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات» مطابق آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور مصوب 8/11/90 تنظیم شده است، می‌نماید.

 

 

فصلنامه مطالعات قدرت نرم از بهار سال 1390 رسما از سوی سازمان بسیج اساتید منتشر می شود.هدف از انتشار و راه اندازی این فصلنامه فراهم آوردن زمینه ها و امکانات پژوهشی و تحقیقی در خصوص مسائل قدرت نرم است. خط مشی فصلنامه مطالعات حقوقی قدرت نرم انتشار مقاله های علمی ـ پژوهشی در حوزه قدرت نرم است. لازم است مقاله ها در جهت توسعه دانش قدرت نرم باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه قدرت نرم با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می باشد

 

 

این نشریه پذیرای مطالعات ملی کتابداری با تأکید بر سازماندهی اطلاعات و پژوهش‌های مربوط به کتابخانه ملی است.

 

 

نشریه مواد پر انرژی با اهداف اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه علوم مواد پر انرژی، ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته های محققین خصوصاً در حوزه های علوم مواد پر انرژی، طرح مشکلات مواد پر انرژی بصورت تحلیلی و علمی و ارائه راه حل، انتشار نتایج پژوهشها و تجربیات محققان و صاحب نظران در زمینه مواد پر انرژی، ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر بین اعضاء در جهت حل مشکلات علمی و پژوهشی در زمینه مواد پر انرژی وگسترش اطلاعات علمی – کاربردی در زمینه های مواد پر انرژی راه اندازی شده است.

 

 

مجله مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان و متخصصان علوم خاک و ماشین­های کشاورزی به صورت سالیانه دو شماره توسط معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می­ گردد و از کلیه متخصصین و علاقمندان دعوت می نماید تا یافته های پژوهشی خویش را از طریق مجله مهندسی زراعی منتشر نمایند.

 

 

نشریه نشاء علم با هدف، سیاست پژوهی علم و فناوری، اطلاع رسانی، ترویج علم، کمک به مدیران مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر علمی کشور و همچنین جهت دهی به نخبگان، پژوهشگران وعلاقه مندان به نوآوری های علمی، پژوهشی و فناوری منتشر شده است. همانگونه که در عنوان نشریه نیز مشهود است، این نشریه قصد دارد تا با رصد و فرهنگ سازی موضوعات علمی نو پدید که کمتربدان پرداخته شده است زمینه و شرایط نشاء و بارورى آنها را در کشور فراهم نماید. انتخاب اعضای تحریریه توانمند علمی و اجرایی، مبین هدف گذاری افق های درخشان علمی و اثرگذاری بالا در روند فرهنگ سازی، سیاست گذاری و برنامه ریزی امور علمی و فناوری می باشد.

 

 

نشریه ادبیات تطبیقی با هدف انتشار پژوهش های اصیل در زمینة ادبیات تطبیقی ایران و عرب منتشر میگردد.همچنین ، این نشریه حتی المقدور مقالاتی را که در ارتباط با بررسی تطبیقی ادبیات ایران و دیگر ملل و بالعکس باشند و یا مبیّن نفوذ و اثرگذاری زبان و ادبیات فارسی برادبیات دیگر ملل و همچنین، تاثیرپذیری آن از ادبیات دیگر ملت ها، به رشته تحریر درآینده، نیزمنتشر می نماید.

 

 

نشریه ادبیات پایداری به منظور ارائه تازه ترین نظریه ها و یافته های علمی در زمینه فرهنگ و ادبیات پایداری و کمک به تولید و گسترش مرزهای دانش و ایجاد زمینه های لازم برای ارتباط بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور انتشار می یابد. مقاله های آن عموماً در زمینه های مبانی و اصول ادبیات پایداری، ریشه ها و منابع الهام، مطالعات بین رشته ای، گونه ها و شکل های ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب و دفاع مقدس، ساختار شناسی ادبیات پایداری، زمینه های کاربردی و اجتماعی و هنری ادبیات پایداری و . . .  خواهد بود. انتشار گزارش سمینارهای ایرانی و خارجی و معرفی کتاب های علمی تازه انتشار یافته در زمینه مربوط، بخش دیگری از فعالیت های این نشریه را تشکیل می دهد.

 

 

مجله ادب و زبان که در سایه حمایت و هدایت پژوهشگران, استادان و علاقه مندان به فرهنگ و ادب پرشکوه ایران زمین، اکنون به بالندگی و رشد خود دست یافته و آراسته شدن به آثار فکری و قلمی بزرگان و اندیشمندان سرزمین خویش رامایه افتخار خودمی داند. هرگونه مقاله ای که در زمینۀ ادبیّات و زبان فارسی نوشته شود و از ارزش علمی لازم برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در این مجلّه ، پذیرفته خواهد شد.

 

 

نشریه دانش انتظامی فارس نخستین نشریه تخصصی دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس است. نشریه دانش انتظامی به منظور افزایش آگاهی جامعه ، حاصل پژوهش استادان و شاغلان تحقیقاتی را در زمینه های مختلف نظم و امنیت به چاپ  می رساند. این نشریه توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و در "ایران ژورنال" مرکز منطقه ای نمایه می شود.

 

 

نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران بر اساس نامه شماره 564802/18/3 مورخ 20/11/92 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعتبار علمی – پژوهشی خود را دریافت کرده است و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود و متن کامل مقالات در این پایگاه قابل دسترسی است.این نشریه به صورت دو فصل‌نامه و در قالب مقاله‌هایی در زمینه‌های  علوم درمانگاهی، اپیدمیولوژی، روش‌های تشخیص و درمان بیماری‌های دام، طیور و آبزیان و پاتوبیولوژی و فارماکولوژی بالینی منتشر می‌شود. علاوه بر این، سایر موضوع‌های مرتبط با بهداشت و پرورش دام و طیور و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام را نیز در بر می‌گیرد.

 

 

نشریه علوم وفناوری بذر ایران با صاحب امتیازی انجمن علمی بذر ایران و با همکاری مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، با درجه علمی پژوهشی، از کلیه پژوهشگران، دانشجویان و متخصصین در زمینه علوم و فناوری بذر شامل فیزیولوژی، اکولوژی، تکنولوژی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی و سلامت بذر و نهال و اندام­های تکثیری گیاهان و دیگر زمینه­های مرتبط، دعوت به ارسال مقالات علمی وپژوهشی خود جهت انتشار در این مجله می­نماید.

 

 

نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران فصل نامه علمی پژوهشی است که در آن مقالاتی پذیرفته و چاپ خواهند شد که حاصل پژوهش‌های اصیل و حاوی نتایج نو در زمینه‌های گوناگون مهندسی برق از جمله الکترونیک، قدرت، کنترل، کامپیوتر، مخابرات و مهندسی پزشکی باشند. از کلیه محققانی که برای این مجله مقاله تهیه می‌کنند درخواست می‌شود که به سایتwww.jiaeee.com مراجعه نمایند. مقالات جهت پذیرش باید علاوه بر تایید توسط داوران قبلا در هیچ نشریه، کتاب و یا رسانه گروهی دیگری ارائه نشده باشند. فرمت مقالات در وب سایت مجله موجود می‌باشد

   

 

 

اولین شماره این نشریه در سال 1354 تحت عنـوان "دانشکده فنی" با پنج مقاله به چاپ رسیده و انتشارآن تا سال 1379 ادامه یافت. این مجله در سال 1380 رتبه علمی - پژوهشی وزارت علوم، تحقیقاتو فناوری را دریافت نمود. از سال 1384 بنا به نظر کمیسیون نشریات وزارت متبوع، موضوعات تخصصی فنی و مهندسی به صورت ویژه‏نامه با سه عنوان مجزای مهندسی بـرق،مهندسی عمران و مهندسی مکانیک را به چاپ رسانید. از سال 1381 در مرکز استنادی علــوم جهان اسلام (ISC) نمایه‏ دار گردیده و از سال1387 به سه مجله مستقل شامل نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، نشریه مهندسی برق و کامپیوترو نشریه مهندسی مکانیک تفکیک شده و با رتبه علمی – پژوهشی اکنون نیز ادامه فعالیت می ‏دهد.

 

 

این نشریه با  اهداف اشاعه و گسترش دانش برنامه درسی، کمک به تولید دانش بومی در حوزه برنامه درسی، ترغیب نواندیشی در عرصه نظر و نوآوری در عرصه عمل برنامه ریزی درسی، کمک به اصلاح و بازنگری برنامه‌های درسی مقاطع مختلف تحصیلی، تبیین و آسیب شناسی رویکرد تولید برنامه‌ درسی منطقه‌ای و مدرسه‌ای، اشاعه رویکرد تلفیقی در طراحی و تولید برنامه های درسی، انعکاس تجربیات جهانی و بین المللی در حوزه برنامه درسی، نقد و ارزیابی سیاست های برنامه ریزی درسی در کشور، نقد و ارزیابی تحولات برنامه درسی در عرصه اجرا، بررسی چالش های نظام برنامه ریزی درسی کشور و ارائۀ راهکارهای مناسب برای بهبود آن منتشر می شود.

 

 

براساس نامة شماره 3/18/30646/ مورخة 1395/2/20 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلة علمی پژوهشی «ادب پژوهی» به دو نشریة تخصصی علمی – پژوهشی با عناوین «نقد و نظریة  ادبی» به سردبیری دکتر بهزاد برکت و «زبان فارسی و گویش­های ایرانی» به سردبیری دکتر محرم  رضایتی کیشه­ خاله تفکیک گردید

 

 

این نشریه به منظور فراهم آوردن محیط فعال فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر حوزه های اجتماعی فرهنگی و ارتباطاتی پایه گذاری شده است.

این مجله در کشور، در مقایسه با سایر گرایش‌های تحقیقاتی تا پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته و معدود تحقیقاتی هم که در این زمینه صورت می‌گرفت، یا در صورت چاپ، به صورت پراکنده و نیمه متمرکز بود. ازین‌رو با هدف تمرکز بخشیدن به انتشار یافته‌های این گرایش تحقیقاتی و نیز ترغیب محققین در جهت پرداختن به امر تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی، این مجله منتشر گردید. که با توزیع آن در مراکز تحقیقاتی و بین محققین مربوطه و نیز با نمایه سازی آن در پایگاه‌های استنادی نظیر CABI سعی در توسعه و نشر یافته‌های تحقیقاتی و نیز ترویج روش‌های نوین علمی در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی می‌نماید.

 

 

Iranian Journal of Catalysis (IJC) publishes experimental and theoretical research results of outstanding significance in the field of catalyst and its application in organic, inorganic, bioorganic, analytical, polymer and other branches of chemistry.

 

 

هدف اساسی این مجله‌ اشاعه و نشر نظریه‌ها، نتایج تحقیقات (کمی، کیفی و فلسفی) و دستاوردهای علمی و فراهم ‌نمودن زمینه‌های مناسب برای تبادل افکار و اطّلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه‌های علوم‌تربیتی هم‌چون فلسفه‌ی آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، تکنولوژی آموزشی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد آموزش و پرورش و دیگر زمینه‌های وابسته است.

 

 

The Iranian Journal of Botany publishes original papers in the field of plant taxonomy and related subjects such as plant geography, cytology, morphology, anatomy, embryology and phytochemistry.

 

 

هدف عمده نشریه مطالعات فرانسه فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با حوزه های زیر می باشد: ادبیات، زبان شناسی، آموزش زبان ، نظریه های ادبی ، ترجمه شناسی

 

 

-The growth of Applied Linguistics as a separate discipline is a success story of the 1950s. The field has developed in many parts of the world and is clearly destined to continue developing well into the twenty-first century.

 

 

مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ، پس از تأسیس انجمن و اخذ مجوز رسمی از کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور ، از تاریخ 19/8/83 به چاپ و نشرمقالات علمی- پژوهشی مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی می پردازد. این مجله وابسته به انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و زیر نظر هیأت مدیره و هیأت تحریریه محترم و براساس مقررات کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور فعالیت می کند و هرموضوعی که مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی باشد می تواند در قلمرو پژوهشی مجله جا بگیرد

 

 

نشریه علمی پژوهشی مهندسی دریا، وسیله ای برای ایجاد ارتباط علمی بین متخصصان و محققان فعال در سطح بین المللی و داخل کشور ایران می باشد. هدف اصلی مجله مهندسی دریا ایجاد بستری مناسب برای انتقال اطلاعات بین دانشمندان جهان، انجمن-های مهندسی، مهندسین، دانشمندان و محققان ایرانی می باشد

 

 

 

International Journal of Coastal and Offshore Engineering (IJCOE) is an international medium for the publication of original researches and development works. This is a peer-reviewed, open access journal and ranked as a Scientific-Research journal and published with the permission of the Ministry of Science, Research and Technology of Islamic Republic of Iran.

 

 

International Journal of Maritime Technology provides a medium for the publication of original research and development work in this field. Some of the areas covered in International Journal of Maritime Technology include: Marine Structural Mechanics; Safety and Reliability; Materials; Pipelines and Risers.

 

 

دوفصلنامه علمی ـ ‌پژوهشی دانشگاه کاشان است که در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» منتشر می‌شود. هدف «مطالعات معماری ایران» حمایت از پژوهش‌های حوزه معماری ایران، شناسایی و نشر اهم نتایج آنها در حوزه‌های زیر است: ـ معماری تاریخی ایران، دانش و هنرهای وابسته،

ـ معماری اسلامی ایران، دانش و هنرهای وابسته، ـ‌ مبانی نظری معماری  

 

 

دست یابی به جایگاه شاخص و والا بین مجلات علمی تخصصی کشورهای فارسی زبان در تخصص هیدرولیک و علوم وابسته” در نظر گرفته شده است. فراهم کردن فضا و شرایط مناسب برای نشر و بسط یافته های شاخص پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای مرتبط با مهندسی هیدرولیک به منظور گسترش هرچه بیشتر کاربرد نتایج پژوهشی در بخش آب کشور.

 

 

مجله مزبور به منظور کمک به ارتقاء سطح پژوهش و نهادینه کردن آن در راستای منابع طبیعی تجدید پذیر جهت ایجاد بستر مناسب و برقراری ارتباط میان مراکز علمی، پژوهشی و اجرایی آماده پذیرش مقالات حاصل از تحقیقات علمی در محورهای ذیل می باشد: ۱- هیدرولوژی و اقلیم ۲- اکولوژی (اکولوژی، اکوفیزیولوژی، اکوهیدرولوژی و تنوع زیستی) ۳- فرسایش و رسوب (آبی و بادی) ۴- مدیریت و کاربری اراضی بیابانی

 

 

IJMC is a bi publication of the University of Kashan in English. IJMC is an Open Access Journal. Open Access is a publishing model that provides immediate access to the full text of papers without requiring a subscription to the journal. The publication costs for non-Iranian authors of IJMC are covered by the University of Kashan.

 

 

این نشریه در صدد آنست که با چاپ مقالاتی که از پژوهشهای انجام شده توسط محققین عزیز کشورمان با استفاده از جدیدترین اطلاعات علمی دنیا در زمینه محیط امنیتی انجام گرفته قدمهای موثری در جهت رفع معضلات پژوهشی حوزه مورد تحقیق بردارد.

 

 

فصلنامه تخصصی رشد فناوری در راستای توسعه مفاهیم کسب و کارهای دانش بنیان و مدلهای عملیاتی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از زمستان سال 1383 تا کنون توسط مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) منتشر گردیده است. این فصلنامه دارای مجوز علمی - ترویجی از کمیسیون نظارت بر نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

 

 

درهر جامعه ای فعالیتهای جاری در تعلیم و تربیت، به نحوی، بر بنیادهای فلسفی استوار است. توجه به دیدگاه های فلسفی، یکی از گام¬ های اساسی برای طراحی، بازنگری و یافتن جهتگیریهای کلی برنامه های تربیتی است. تحلیلها و ارزیابی های فلسفی، در تعیین وضعیت موجود، چالش ها و چشم اندازها نقشی بی بدیل دارند

 

 

نشریه پژوهش و سازندگی در پاییز سال 1367 با نام نشریه امور دام در کمیته امور دام و آبزیان وزارت جهاد وقت شروع به انتشار یافت. از شماره 5 با ادغام کمیته‌های کشاورزی و امور دام و آبزیان با نام نشریه کشاورزی و دام به انتشار خود ادامه داد.

از پاییز 1396، با مجوز دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (استناد به نامه شماره 3/18/192916، مورخ 96/08/22)، این نشریه با امتیاز علمی- پژوهشی، به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس واگذار شد و با ترکیب جدید ادامه ی فعالیت می کند.

 

 

مجلـه علمی و پژوهشی «تحقیقات بتن» در سال 1387  در حوزه های زیر فعالیت خود را آغاز کرد.
  • فناوری های نوین بتن
  • سازه های بتن آرمه
 
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲