شورای پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۳۱۹۵

 

اعضای شورای پژوهش و فناوری:

 

 

 دکتر سید احمد فاضل زاده حقیقی

رئیس  شورا

  مرتبه علمی: استاد

 

 

 دکتر هاجر ستوده

عضو شورا

  مرتبه علمی: استاد

 

 

دکتر علی نایبی

عضو شورا

  مرتبه علمی:استاد

 

دکتر محمد رضا قانع

عضو شورا

  مرتبه علمی:دانشیار

                                

دکتر طاهر نیک نام

عضو شورا

  مرتبه علمی:استاد

    

دکتر نورالله محمدی

عضو شورا

  مرتبه علمی:استاد

دکتر رضا اسلاملوئیان

عضو شورا

  مرتبه علمی:استاد

دکتر حمید رضا پور قاسمی

عضو شورا

  مرتبه علمی: استاد

دکتر منصوره صراطی شیرازی

عضو شورا

  مرتبه علمی:استادیار

دکتر  محمد هاشم هاشم پور

عضو شورا

مرتبه علمی:استادیار

 

 

 

وظایف و اختیارات شورای پژوهش و فناوری:

 • تعیین خط مشی و برنامه های علمی، پژوهشی و فناوری موسسه در چارچوب سیاست ها و مصوبات هیات امناء و وزارت
 • تصویب آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی و فناوری موسسه
 • بررسی و تصویب طرح های پژوهشی و فناوری موسسه و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها
 • بررسی و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی و فناوری طبق برنامه زمان بندی مصوب و در صورت لزوم تجدیدنظر و تصویب تغییرات آنها
 • تعیین داور یا هیات داوران طرح های پژوهشی و فناوری خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی و معاون فناوری و نوآوری موسسه معرفی می شوند
 • ارزیابی نتایج فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری موسسه
 • تایید پیشنهاد تاسیس و انحلال گروه های پژوهشی و فناوری موسسه به منظور ارسال به شورای سیاستگذاری و راهبری برای تایید و طی مراحل قانونی
 • برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر موسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط
 • بررسی و تصویب برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی و همایش ها و بازدیدهای علمی
 • تصویب آیین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی، فرصت های مطالعاتی و پژوهانه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 • بررسی و پیشنهاد نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی موسسه به رئیس موسسه
 • تصویب آیین نامه های تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی موسسه
 • بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیات علمی موسسه و اظهارنظر نسبت به آن
 • انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی شورای سیاستگذاری و راهبری، هیات امناء و رئیس موسسه به شورا محول می شود

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲