مدیریت تعاملات علمی و فناوری

تعداد بازدید:۲۴۰۵

 شرح وظایف:

 

گروه های تحت سرپرستی:

 

 

گروه خدمات و بازاریابی علمی و فناوری

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲