نشست ها و مصوبات شورای سیاست گذاری و راهبری

تعداد بازدید:۵۲۷

 

 

 
 
  • شورای سیاست گذاری و راهبری                

       

                                                                                                                                                                                          ​​​​​

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۲