مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی

تعداد بازدید:۳۸۵۷

 

 

مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی:

فرهاد وفایی سدهی

farhad.vafaee52@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

کارمندان :

نام و نام خانوادگی

سمت

زهرا بخشی

کارشناس تشکیلات و تحول اداری
معصومه هادی زادگان کارشناس برنامه و بودجه
محمد رضا شاطری کارشناس برنامه و بودجه

 

معرفی واحد:

سازمان ها به منظور عملیاتی نمودن چشم انداز، ماموریت ها و اهداف راهبردی خود نیازمند برنامه ریزی در حوزه های بودجه ریزی ، اصلاح ساختار سازمانی  و مدیریت سرمایه انسانی هستند بدین منظور در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی واحدی تحت عنوان «طرح و برنامه» و یا عناوین مشابه آن در نظر گرفته می شود.

رسالت و چشم انداز:

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه مرکز.
 • برنامه ریزی،تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سنواتی مطابق با اولویت های مرکز.
 • تلفیق و تنظیم بودجه‎های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط‎ مشی کلی مرکز.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی مرکز و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
 • تهیه،تنظیم و پیگیری امور مربوط به موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مرکز نزد سازمان های بالادستی.
 • مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی مرکز و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه های کلان و راهبردی مرکز.
 • انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز مرکز.
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی(تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست های سازمانی مرکز متناسب با وظایف و رسالت ها.
 • بررسی پیشنهادات واحد ها در مورد تغییر و اصلاح پست های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
 • انجام طرح های مطالعاتی مربوط به ساختار سازمانی اعم از نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی مرکز.
 • مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
 • تهیه، تنظیم و تحلیل آمارها درباره فعالیت ها ، عملکرد ها و سرمایه انسانی مرکز به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت مرکز.
 • انجام طرح های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی مرکز با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها.
 • پشتیبانی،هدایت و نظارت بر فعالیت های بهره وری و تحول اداری مرکز.
 • ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش های ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در مرکز.
 • اظهار نظر در مورد قوانین و آئین‎نامه‎ها و مقررات مربوط.

 

اطلاعات تماس:

پست الکترونیکfarhad.vafaee52@gmail.com

تلفن:  07136468428

فکس : 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲