آمار نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللی

 

نشریات ایرانی نمایه شده در مجموعه هسته پایگاه وب علوم کلاریویت آنالیتیکس (ISI) به روز رسانی مهرماه 1402

                     سال

سازمان

2019

2020

2021

2022

وزارت بهداشت

95

98

98

98

وزارت علوم

70

72

72

70

دانشگاه آزاد

17

17

17

15

سایر

6

6

6

6

کل نشریات نمایه شده در هر سال*

174

179

179

176

 

نشریاتی که در سال مورد نظر حداقل یک مقاله نمایه شده در یکی از پایگاه های معتبر نمایه استنادی علوم (Science citation Index)، نمایه استنادی علوم اجتماعی (Social Science Citation Index) ، نمایه استنادی هنر و علوم انسانی (Art and Humanities Science Citation Index) و نمایه استنادی منابع نوظهور (Emerging Sources Citation Index) داشته اند لحاظ شده‌اند. شایان ذکر است، برای تعداد 3 نشریه نمایه شده در WoS ، هیچ مقالهای در سال 2022 ثبت نشده است؛ ‌بنابراین در شمار نشریات این سال نیامده‌اند.

 

 

نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس به روز رسانی مهرماه 1402

                     سال

سازمان

    2019 

    2020 

    2021 

    2022 

وزارت بهداشت

149

167

185

193

وزارت علوم

118

132

139

144

دانشگاه آزاد

26

22

20

21

سایر

12

18

18

18

کل نشریات نمایه شده در هر سال*

284

320

343

356

نشریاتی که در سال مورد نظر حداقل یک مقاله نمایه شده در پایگاه اسکوپوس داشته‌اند لحاظ شده‌اند.

 برخی نشریات همزمان در فهرست ( وزارت علوم و دانشگاه آزاد ) یا ( وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد ) یا (وزارت بهداشت و وزارت علوم) وجود داشته اند لذا دوبار شمارش شده اند اما در محاسبه آمار کل نشریات نمایه شده در هر سال هر نشریه یکبار شمارش شده است

سازمان(سال)-نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه کلاریویت آنالیتیکس (ISI) 2019202020212022
نتیجه‌ای یافت نشد.