آمار نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللی

نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه کلاریویت آنالیتیکس (ISI) به روز رسانی فروردین 1402

 

                     سال

سازمان

2019

2020

2021

2022

وزارت بهداشت

95

97

99

97

وزارت علوم

67

69

69

67

دانشگاه آزاد

17

17

17

14

سایر

8

8

8

6

کل نشریات نمایه شده در هر سال*

174

178

180

172

 

نشریاتی که در سال مورد نظر حداقل یک مقاله نمایه شده در یکی از پایگاه های معتبر نمایه استنادی علوم (Science citation Index)، نمایه استنادی علوم اجتماعی (Social Science Citation Index) ، نمایه استنادی هنر و علوم انسانی (Art and Humanities Science Citation Index) و نمایه استنادی منابع نوظهور (Emerging Sources Citation Index) داشته اند لحاظ شده‌اند. نشریاتی که در سال مورد نظر حداقل یک مقاله نمایه شده در یکی از پایگاه های معتبر نمایه استنادی علوم (Science citation Index)، نمایه استنادی علوم اجتماعی (Social Science Citation Index) ، نمایه استنادی هنر و علوم انسانی (Art and Humanities Science Citation Index) و نمایه استنادی منابع نوظهور (Emerging Sources Citation Index) داشته اند لحاظ شده‌اند.

نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس  به روز رسانی فروردین 1402

                     سال

سازمان

    2019 

    2020 

    2021 

    2022 

وزارت بهداشت

144

161

179

186

وزارت علوم

105

118

123

124

دانشگاه آزاد

25

21

19

20

سایر

15

20

20

20

کل نشریات نمایه شده در هر سال*

270

303

324

332

 

نشریاتی که در سال مورد نظر حداقل یک مقاله نمایه شده در پایگاه اسکوپوس داشته‌اند لحاظ شده‌اند.

 برخی نشریات همزمان در فهرست ( وزارت علوم و دانشگاه آزاد ) یا ( وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد ) وجود داشته اند لذا دوبار شمارش شده اند اما در محاسبه آمار کل نشریات نمایه شده در هر سال هر نشریه یکبار شمارش شده است.

سازمان(سال)-نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه کلاریویت آنالیتیکس (ISI) 2019202020212022
نتیجه‌ای یافت نشد.