جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی

داده ‏های مندرج در این گزارش در آبان 1402 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در رتبه بندی‌های بین المللی

دریافت گزارش جامع (PDF)

رتبه بندیتعداد دانشگاه 2024تعداد دانشگاه 2023تعداد دانشگاه 2022تعداد دانشگاه 2021تعداد دانشگاه 2020تعداد دانشگاه 2019تعداد دانشگاه 2018بهترین رتبه 2024بهترین رتبه 2023بهترین رتبه 2022بهترین رتبه 2021بهترین رتبه 2020بهترین رتبه 2019
 
کیو. اس7665665دانشگاه صنعتی شریف 334دانشگاه صنعتی شریف 380دانشگاه صنعتی شریف 381دانشگاه صنعتی شریف 409دانشگاه صنعتی شریف 407دانشگاه صنعتی شریف 432
لایدن-464436362623------
تایمز73655847402918دانشگاه صنعتی شریف 350-301دانشگاه علوم پزشکی گلستان، پزشکی کردستان و پزشکی مازندران 400-351دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی مازندران 351-400دانشگاه علوم پزشکی کردستان 301-350دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400
شانگهای-101111121313-دانشگاه تهران 500-401دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301
ISC--6351464324--دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 450-401دانشگاه تهران 450-401دانشگاه ‏های تهران و علوم پزشکی تهران 600-501دانشگاه ‏های تهران و علوم پزشکی تهران 500-451
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.