جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی

داده ‏های مندرج در این گزارش در آبان ماه 1400 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در رتبه بندی‌های بین المللی

دریافت گزارش جامع (PDF)

رتبه بندیتعداد دانشگاه 2022تعداد دانشگاه 2021تعداد دانشگاه 2020تعداد دانشگاه 2019تعداد دانشگاه 2018تعداد دانشگاه 2017تعداد دانشگاه 2016بهترین رتبه 2022بهترین رتبه 2021بهترین رتبه 2020بهترین رتبه 2019بهترین رتبه 2018بهترین رتبه 2017
کیو. اس6566552دانشگاه صنعتی شریف 381دانشگاه صنعتی شریف 409دانشگاه صنعتی شریف 407دانشگاه صنعتی شریف 432471-480 دانشگاه صنعتی شریف440-431 دانشگاه صنعتی شریف
لایدن--3626231814--دانشگاه تهران 140دانشگاه تهران 156دانشگاه تهران 179دانشگاه تهران 195
تایمز5847402918138دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی مازندران 351-400دانشگاه علوم پزشکی کردستان 301-350351-400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل351-400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل301-350 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل600-501 دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف
شانگهای-1112131382-دانشگاه تهران 301-400دانشگاه تهران 301-400دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301
ISC--464324----دانشگاه ‏های تهران و علوم پزشکی تهران 600-501دانشگاه ‏های تهران و علوم پزشکی تهران 451-500دانشگاه تهران 401-500-
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.