جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی

داده ‏های مندرج در این گزارش در اردیبهشت ماه 1402 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در رتبه بندی‌های بین المللی

دریافت گزارش جامع (PDF)

رتبه بندیتعداد دانشگاه 2023تعداد دانشگاه 2022تعداد دانشگاه 2021تعداد دانشگاه 2020تعداد دانشگاه 2019تعداد دانشگاه 2018تعداد دانشگاه 2017بهترین رتبه 2023بهترین رتبه 2022بهترین رتبه 2021بهترین رتبه 2020بهترین رتبه 2019بهترین رتبه 2018
کیو. اس6656655دانشگاه صنعتی شریف 380دانشگاه صنعتی شریف 381دانشگاه صنعتی شریف 409دانشگاه صنعتی شریف 407دانشگاه صنعتی شریف 432دانشگاه صنعتی شریف 471-480
لایدن-443636262318------
تایمز65584740291813دانشگاه علوم پزشکی گلستان، پزشکی کردستان و پزشکی مازندران 351-400دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی مازندران 351-400دانشگاه علوم پزشکی کردستان 301-350دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 301-350
شانگهای-11111213138-دانشگاه تهران 301-400دانشگاه تهران 301-400دانشگاه تهران 301-400دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301
ISC-6351464324--دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 401-450دانشگاه تهران 450-401دانشگاه ‏های تهران و علوم پزشکی تهران 600-501دانشگاه ‏های تهران و علوم پزشکی تهران 451-500دانشگاه تهران 401-500
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.