جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی

داده ‏های مندرج در این گزارش در شهریور ماه 1399 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در رتبه بندی‌های بین المللی

دریافت گزارش جامع (PDF)

رتبه بندی202120202019201820172016بهترین رتبه 2021بهترین رتبه 2020بهترین رتبه 2019بهترین رتبه 2018بهترین رتبه 2017بهترین رتبه 2016
QS566552دانشگاه صنعتی شریف 409دانشگاه صنعتی شریف 407دانشگاه صنعتی شریف 432دانشگاه صنعتی شریف 471-480دانشگاه صنعتی شریف 440-431دانشگاه صنعتی شریف 480-471
Leiden-3626231814-دانشگاه تهران 140دانشگاه تهران 156دانشگاه تهران 179دانشگاه تهران 195دانشگاه تهران 228
Times-402918138-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 301-350دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف 501-600دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف 500-401
Shanghai--131382--دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301
ISC--4324----دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران 451-500دانشگاه تهران 401-500--
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.