جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی

داده ‏های مندرج در این گزارش در بهمن ماه 1399 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در رتبه بندی‌های بین المللی

دریافت گزارش جامع (PDF)

رتبه بندیتعداد دانشگاه 2021تعداد دانشگاه 2020تعداد دانشگاه 2019تعداد دانشگاه 2018تعداد دانشگاه 2017تعداد دانشگاه 2016بهترین رتبه 2021بهترین رتبه 2020بهترین رتبه 2019بهترین رتبه 2018بهترین رتبه 2017بهترین رتبه 2016
کیو. اس566552دانشگاه صنعتی شریف 409دانشگاه صنعتی شریف 407دانشگاه صنعتی شریف 432471-480 دانشگاه صنعتی شریف440-431 دانشگاه صنعتی شریف480-471 دانشگاه صنعتی شریف-
لایدن-3626231814-دانشگاه تهران 140دانشگاه تهران 156دانشگاه تهران 179دانشگاه تهران 195دانشگاه تهران 228-
تایمز47402918138دانشگاه علوم پزشکی کردستان 301-350351-400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل351-400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل301-350 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل600-501 دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف401-500 دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف-
شانگهای-12131382-دانشگاه تهران 301-400دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301-
ISC-464324---دانشگاه ‏های تهران و علوم پزشکی تهران 600-501دانشگاه ‏های تهران و علوم پزشکی تهران 451-500دانشگاه تهران 401-500---
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.