حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

۱۱ تیر ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۳۸۹ اخبار برگزیده اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۱۷۷۲

 به گزارش گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: نظام رتبه ­بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می­شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئـن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد می­شود.

دهقانی اظهار داشت: نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2020 میلادی برای چهارمین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال 2020 در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است.

حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

وی اظهار داشت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی 2018-2014 در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت می باشد. شانگهای در سال 2020 از ۵ شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می کند.

حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

 حوزه علوم پایه

سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی سال 2020 موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 5 رشته ریاضی، فیزیک، زمین شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

وی افزود: در رشته ریاضیات در سال 2020 دانشگاه آزاد اسلامی (301-400) در جمع 400 دانشگاه برتر و صنعتی امیرکبیر (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال 2019 دانشگاه آزاد اسلامی در جمع 500 دانشگاه برتر بوده که به جمع 400 دانشگاه برتر ارتقاء یافته است.

در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز و تربیت مدرس (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم جوی دانشگاه آزاد اسلامی و شیراز (301-400) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته اکولوژی دانشگاه تهران تنها دانشگاه از ایران  با رتبه 401-500 در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

حوزه مهندسی

دهقانی گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، در حوزه مهندسی در ۲۲ رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک هر کدام با 16 دانشگاه پر تعدادترین دانشگاه های ایران در این حوزه های موضوعی به ثبت رسیده است.

در رشته مهندسی مکانیک، از ایران همانند سال 2019، تعداد 16 دانشگاه از ایران حضور دارند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی (51-75)، صنعتی نوشیروانی بابل (76-100)، دانشگاه تهران (101-150)، صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد (151-200)، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه سمنان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، گیلان و تبریز (201-300)، دانشگاه بین المللی امام خمینی، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شاهرود و دانشگاه کاشان (301-400) در جمع 4۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران 7 دانشگاه در سال 2020 حضور دارند که تهران (151-200)،‌ صنعتی شریف (201-300)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شیراز و دانشگاه تبریز با رتبه 401-500 در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی اتوماسیون و کنترل، دانشگاه تبریز تنها دانشگاه حاضر از ایران با رتبه 151-200 در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار دارد.

در رشته مهندسی مخابرات، از ایران 3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و دانشگاه تهران با رتبه 201-300 در جمع 300 دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران 7 دانشگاه صنعتی اصفهان (35)، دانشگاه آزاد اسلامی (51-75)، دانشگاه تهران (76-100)، دانشگاه تبریز (101-150)، صنعتی شریف (151-200)، صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران (201-300) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران با رتبه 201-300 در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی کامپیوتر از ایران 4 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر با رتبه 301-400 در جمع 4۰۰ دانشگاه برتر و صنعتی شریف با رتبه 401-500 در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی عمران 8 دانشگاه آزاد اسلامی (51-75)، صنعتی شریف و تهران (101-150)، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، تبریز (151-200)، سمنان و گیلان (201-300) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی شیمی از ایران 16 دانشگاه آزاد اسلامی (101-150)، صنعتی امیرکبیر (151-200)، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران (201-300)، صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران، شیراز، تربیت مدرس، کاشان، تبریز (301-400)، فردوسی مشهد، صنعتی سهند، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اصفهان، یاسوج (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.

در رشته مهندسی مواد از ایران 4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تهران (301-400)، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم و مهندسی انرژی 15 دانشگاه آزاد اسلامی (101-150)، صنعتی نوشیروانی بابل و تهران (151-200)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، سمنان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز (201-300)، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، خواجه نصیر طوسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و کاشان (301-400) در جمع 400 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته منابع آب 4 دانشگاه تهران (76-100)، شیراز و تبریز (101-150) و تربیت مدرس (151-200) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته علوم و فناوری غذایی، از ایران 8 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران (151-200)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران (201-300) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته بیوتکنولوژی 6 دانشگاه علوم پزشکی تبریز (201-300)، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران (301-400)، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر همانند سال گذشته تنها دانشگاه ایران در این رشته با رتبه 44 در جمع دانشگاه های برتر حضور دارد.

در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران (101-150) و صنعتی امیرکبیر (151-200) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی معدن از ایران 6 دانشگاه تهران (45)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس (51-75) در جمع 75 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی متالورژی 9 دانشگاه تهران (51-75)، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (101-150)، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی سهند و دانشگاه شیراز (151-200) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در ۴ رشته صورت پذیرفته است که همانند سال گذشته شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران (201-300)، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تربیت مدرس (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته علوم دامپزشکی 6 دانشگاه تهران (151-200)، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شیراز و دانشگاه تربیت مدرس (201-300) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشکی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 6 رشته پزشکی بالینی، بهداشت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری، فناوری پزشکی و داروسازی و علوم دارویی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در رشته پزشکی بالینی 7 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران (201-300)، علوم پزشکی تهران (301-400)، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی مشهد (401-500) در جمع  ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته بهداشت عمومی 5 دانشگاه علوم پزشکی مشهد (151-200)، علوم پزشکی تهران (201-300)، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی (301-400)، در جمع 400 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی تهران با رتبه 201-300 در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته پرستاری 6 دانشگاه علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، دانشگاه تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران با رتبه 201-300 در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 301-400 در جمع 400 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران (301-400) و دانشگاه علوم پزشکی مشهد (401-500) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم اجتماعی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020، حیطه علوم اجتماعی در ۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

 در رشته اقتصاد دانشگاه تهران با رتبه 301-400 و دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه 401-500 در این حوزه حضور دارد.

در رشته مدیریت 5 دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران با رتبه 201-300 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف با رتبه 401-500 در این حوزه حضور دارند.

 

 

رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020

حوزه اصلی

رشته

نام دانشگاه ها

رتبه

علوم پایه

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

301-400

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

401-500

فیزیک

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-500

دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

زمین شناسی

دانشگاه شیراز

401-500

دانشگاه تربیت مدرس

401-500

علوم جوی

دانشگاه آزاد اسلامی

301-400

دانشگاه شیراز

301-400

اکولوژی

دانشگاه تهران

401-500

مهندسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی

51-75

دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی

76-100

دانشگاه تهران

101-150

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151-200

دانشگاه فردوسی مشهد

151-200

دانشگاه علم و صنعت ایران

201-300

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

دانشگاه سمنان

201-300

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

دانشگاه گیلان

201-300

دانشگاه تبریز

201-300

دانشگاه بین المللی امام خمینی

301-400

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

301-400

دانشگاه صنعتی شاهرود

301-400

دانشگاه کاشان

301-400

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

151-200

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

401-500

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-500

دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

دانشگاه صنعتی شیراز

401-500

دانشگاه تبریز

401-500

مهندسی اتوماسیون و کنترل

دانشگاه تبریز

151-200

مهندسی مخابرات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

201-300

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

دانشگاه تهران

201-300

مهندسی علم و فناوری ابزار آلات

دانشگاه صنعتی اصفهان

35

دانشگاه آزاد اسلامی

51-75

دانشگاه تهران

76-100

دانشگاه تبریز

101-150

دانشگاه صنعتی شریف

151-200

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

201-300

دانشگاه علم و صنعت ایران

201-300

مهندسی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

201-300

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی

301-400

دانشگاه تهران

301-400

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

301-400

دانشگاه صنعتی شریف

401-500

مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی

51-75

دانشگاه صنعتی شریف

101-150

دانشگاه تهران

101-150

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151-200

دانشگاه تربیت مدرس

151-200

دانشگاه تبریز

151-200

دانشگاه سمنان

201-300

دانشگاه گیلان

201-300

مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

101-150

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151-200

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

دانشگاه تهران

201-301

دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی

301-400

دانشگاه علم و صنعت ایران

301-400

دانشگاه شیراز

301-400

دانشگاه تربیت مدرس

301-401

دانشگاه کاشان

301-401

دانشگاه تبریز

301-400

دانشگاه فردوسی مشهد

401-500

دانشگاه صنعتی سهند

401-500

دانشگاه علوم پزشکی تهران

401-500

دانشگاه اصفهان

401-500

دانشگاه یاسوج

401-500

مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

301-400

دانشگاه تهران

301-400

دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

دانشگاه صنعتی شریف

401-500

علوم و مهندسی انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی

101-150

دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی

151-200

دانشگاه تهران

151-200

دانشگاه فردوسی مشهد

201-300

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

دانشگاه سمنان

201-300

دانشگاه صنعتی شریف

201-300

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

دانشگاه تبریز

201-300

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

301-400

دانشگاه علم و صنعت ایران

301-400

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

301-400

دانشگاه شهید بهشتی

301-400

دانشگاه شیراز

301-400

دانشگاه کاشان

301-400

منابع آب

دانشگاه تهران

76-100

دانشگاه شیراز

101-150

دانشگاه تبریز

101-150

دانشگاه تربیت مدرس

151-200

علوم و فناوری غذایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

151-200

دانشگاه تهران

151-200

دانشگاه فردوسی مشهد

201-300

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

دانشگاه شیراز

201-300

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

بیوتکنولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

201-300

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

دانشگاه تهران

301-400

دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

401-500

دانشگاه تربیت مدرس

401-500

مهندسی دریا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

44

علوم و فناوری
حمل و نقل

دانشگاه تهران

101-150

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151-200

مهندسی معدن

دانشگاه تهران

45

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

51-75

دانشگاه صنعتی اصفهان

51-75

دانشگاه آزاد اسلامی

51-75

دانشگاه شهید باهنر کرمان

51-75

دانشگاه تربیت مدرس

51-75

مهندسی متالورژی

دانشگاه تهران

51-75

دانشگاه صنعتی اصفهان

101-150

دانشگاه آزاد اسلامی

101-150

دانشگاه صنعتی شریف

101-150

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151-200

دانشگاه فردوسی مشهد

151-200

دانشگاه علم و صنعت ایران

151-200

دانشگاه صنعتی سهند

151-200

دانشگاه شیراز

151-200

علوم زیستی

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران

201-300

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-500

دانشگاه تربیت مدرس

401-500

علوم دامپزشکی

دانشگاه تهران

151-200

دانشگاه فردوسی مشهد

201-300

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

دانشگاه شهید چمران اهواز

201-300

دانشگاه شیراز

201-300

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

علوم پزشکی

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا لله (عج)

201-300

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

201-300

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

201-300

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

401-500

دانشگاه علوم پزشکی ایران

401-500

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

401-500

بهداشت عمومی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

151-200

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

دانشگاه علوم پزشکی ایران

301-400

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

301-400

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

301-400

دندانپزشکی و علوم دهانی

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

201-300

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

201-300

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

201-300

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

201-300

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

201-300

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

داروسازی و علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

401-500

علوم اجتماعی

اقتصاد

دانشگاه تهران

301-400

دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

دانشگاه تهران

201-300

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

401-500

دانشگاه علم و صنعت ایران

401-500

دانشگاه صنعتی شریف

401-500

کلید واژه ها: شانگهای 2020 رتبه بندی


( ۸ )