معاونت پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۹۵۹۲
  دکتر منصور حقیقت
 معاونت پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 پست الکترونیکی: m.haghighat@shirazu.ac.ir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
کارشناسی ۱۳۶۷ فیزیک دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد ۱۳۶۹ فیزیک دانشگاه شیراز
دکترای تخصصی ۱۳۷۴ فیزیک دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شیراز، 1396 تاکنون

 • مدیر دفتر مالکیت فکری دانشگاه شیراز، شیراز، 1394 تا 1397                                                               

 • استاد تمام گروه فیزیک، دانشگاه شیراز، 1394 تاکنون

 • استاد تمام گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1392 تا 1394

 • عضو هیات ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان، 1393 تا 1395

 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان، 1392 تا 1394

 • مدیر دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، 1392 تا 1394

 • دانشیار گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1382 تا 1394

 • معاون امور پژوهشی گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1379 تا 1386

 • مشاور تحصیلات تکمیلی گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1379 تا 1385

 • استادیار گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1374 تا 1385

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

       دکتری

 • سعیده سادات مدرس وامق- مطالعه ماده تاریک بوزونی از طریق برهم کنش با فوتون های کیهانی
 • سمیه محمودی کوشکقاضی- بررسی برهم کنش های الکترومغناطیسی ماده تاریک فرمیونی              

       کارشناسی ارشد

 • فرشته اذری- تعیین حد روی پارامترهای آزاد مدل ورای استاندارد با یک اسکالر یکتایی ۱۳۹۷
 • محمدمهیار عزیزخانیان- اثر ماده تاریک بر ابرنواختر ۱۹۸۷A از طریق کانال نابودی زوج الکترون-پوزیترون ۱۳۹۷
 • محمدعارف پسند- گرانش کلاسیک در دستگاههای کوانتومی ۱۳۹۷
 • مهناز حیدری- اثر جفت شدگی ماده تاریک با فوتون روی اتم های هیدروژن گونه 1395

مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

        دکتری

 • هاجر نوشاد- مطالعه ترکیب مزون های اسکالر و گلوبال ها در مدل سیگمای خطی ۱۳۹۷
 •  غلامحسین حقیقت- مشاهده پذیری بوزون های هیگز خنثی و باردار در مدل های MSSM و HDM2 ۱۳۹۷
 •  سودابه نصیری مقدم- بررسی رفتار نور در ساختارهای گرانشی با استفاده از نظریه میدان موثر ۱۳۹۶
 • جلیل صداقت- معادله ی حالت ستاره های کوارکی و نوترونی در دمای صفر و دمای معین      

       کارشناسی ارشد

 • محبوبه جعفرپور- مشاهده پذیری ذره هیگز سنگین خنثی ۲HDM در کانال واپاشی به دو کوارک تاپ با استفاده از الگوریتم ردیابی کوارک تاپ     ۱۳۹۶
 • پریسا نویدی- بررسی واپاشی ذره های ? و ' ? به سه ذره ی ? ± و ?۰ در مدل سیگمای خطی تعمیم یافته ۱۳۹۶
 • علی علیقارداشی- بررسی پراکندگی پای-اتا در ناحیه غیر کشسان در مدل سیگمای خطی
آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۸