مدیریت سکوهای فناوری و نوآوری

تعداد بازدید:۲۴۴۱

 شرح وظایف:

 

گروه های تحت سرپرستی:

 

گروه نظام ایده ها و نیازها(نان)

گروه آشنایی به نخبگان و آینده سازان(دانا)

گروه سرآمدان علمی و فناوری و دیپلماسی علمی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲