مدیریت فناوری های نو ظهور

تعداد بازدید:۱۹۷۳

 شرح وظایف:

 

گروه های تحت سرپرستی:

 

گروه ارزیابی ونمایه سازی فناوری

گروه آینده نگری فناوری های نو

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲