دبیرخانه هیات امنا

تعداد بازدید:۱۵۲

شرح وظایف دبیرخانه هیأت امناء

 

با توجه به استقلال هیأت امناء مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری(ISC) دبیرخانه هیأت امنا در این مؤسسه نیز شروع به فعالیت نموده است. وظایف زیر بر عهده دبیرخانه است:

 • برنامه‌ریزی جلسات هیأت امناء و برگزاری جلسات و مشارکت و پیگیری در تنظیم، اصلاح و تأئید امضای صورتجلسات، گزارشات عملکرد، حسابرسی، جداول بودجه و مالی و... با همکاری واحدهای تخصصی ذی‌ربط مؤسسه

 

 • مشارکت و همکاری با معاونت‌ها و واحدهای تخصصی زیر مجموعه مؤسسه به منظور برنامه‌ریزی و جمع‌آوری اطلاعات و مستندات و پیشنهادات جهت تهیه و تدوین نهایی دستورکارهای پیشنهادی برای طرح در جلسات هیأت امناء و کمیسیون دائمی

 

 • تهیه مستندات دستورهای پیشنهادی برای طرح در جلسات هیأت امناء و کمیسیون دائمی

 

 • تهیه دستورجلسات و صورتجلسات هیأت امناء وکمیسیون دائمی

 

 • برگزاری جلسات هیأت امناء و کمیسیون دائمی در مؤسسه

 

 • ابلاغ مصوبات به معاونت‌ها و حوزه‌های مرتبط در مؤسسه

 

 • مستند سازی و طبقه‌بندی اطلاعات و ایجاد ارتباط و هماهنگی با اعضای هیأت امناء، دبیرخانه مرکزی هیأت امناء وزارت برای پیشبرد امور تا ابلاغ مصوبات به مؤسسه

 

 • پیگیری مصوبات جلسات هیأت امناء و کمیسیون دائمی در مؤسسه

 

 • مطالعه، پژوهش و برنامه‌ریزی در پایش و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت امناء، ارزیابی عملکرد آن و ارائه گزارش

 

 • تهیه آمار و گزارش‌های تحلیلی از مصوبات جلسات هیأت امناء و کمیسیون دائمی

 

 • ارتباط دائمی و مشاوره با مرکز هیأت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۱