معاونت اداری، مالی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۸۴۷۵
  دکتر محمدرضا قانع
 معاون اداری، مالی و پشتیبانی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
 پست الکترونیکی:ghane@ricest.ac.ir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
دکترا 1386  علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد 1370 علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز
کارشناسی 1364 زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمت عنوان سمت نوع استخدام نوع همکاری پایه
موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری     ( ISC)  معاون اداری و مالی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری( ISC) رسمی قطعی تمام وقت  

سوابق اجرایی

 • معاون اداری و مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • معاون اداری و مالی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 • معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • مدیر امور پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • رئیس امور اداری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • مدیر پایگاه اطلاعاتی مقالات فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • مدیر اداره انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • مسئول آموزش مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • مسئول کارگاه ها و همایش ها مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • رئیس صندوق قرض الحسنه مرکز منطقه ای 

جوایز و تقدیرنامه‌ها

 

 • دبیر اولین باشگاه مقاله خوانی با موضوع "خدمات کتابخانه های عمومی به کودکان در مناطق روستایی"
 • مروجین کتابخوانی کلان شهر شیراز
آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱