جایگاه علمی ایران در SCOPUS

داده ‏های مندرج در این گزارش در 26 آذر 1399 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در Scopus 

دریافت گزارش جامع (PDF)

رتبه 2019رتبه 2018رتبه 2017رتبه 2016رتبه 2015تعداد 2019تعداد 2018تعداد 2017تعداد 2016تعداد 2015سهم (درصد) 2019
تولید علم در جهان151616161764877597925622453024456731.93
تولید علم در کشورهای اسلامی11111648775979256224530244567318.41
استنادات1517171919546711991453286874160134387381.6
مقالات کنفرانس3233313133375034893661363830210.65
درصد مقالات کنفرانس----------5.78
قلمروهای ‏پژوهشی برتر-----مهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و علم موادمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و شیمی-
کشورهای همکار-----آمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و مالزی-
------------
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.