جایگاه علمی ایران در SCOPUS (فروردین ۱۴۰۰)

  • داده ‏های مندرج در این گزارش در 31 فروردین 1400 به روز‏رسانی شده است.
  • اچ ایندکس ایران (تا پایان سال 2019) در تاریخ 17 آوریل 2021 در سایمگو، 329 است

آرشیو جایگاه علمی ایران در Scopus 

دریافت گزارش جامع (PDF)

رتبه 2020رتبه 2019رتبه 2018رتبه 2017رتبه 2016تعداد 2020تعداد 2019تعداد 2018تعداد 2017تعداد 2016سهم (درصد) 2020
تولید علم در جهان151516161672453648745983756338531652.06
تولید علم در کشورهای اسلامی11111724536487459837563385316518.13
استنادات-15171719-54671199145328687416013-
مقالات کنفرانس3732333131254937693500366436360.55
درصد مقالات کنفرانس----------3.52
مشارکت بین المللی (دیپلماسی علمی)-----2237917789145101245310570-
درصد مشارکت بین المللی----------30.89
اچ ایندکسرتبه ایران از نظر اچ ایندکس در سایمگو، 41 است----اچ ایندکس ایران در سایمگو، 329 است-----
قلمروهای ‏پژوهشی برتر-----پزشکی، مهندسی و علم موادمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و علم موادمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوم-
کشورهای همکار-----آمریکا، کانادا و چینآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستان-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.