شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
-اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللیکارشناسان گروه071-36468421info@isc.ac oisc@ricest.ac.ir071-36468352
-امور اداریکارشناس امور اداری071-36468431--
-امور مالیکارشناس امور مالی071-36468423account@ricest.ac.ir071-36468423
-ثبت همایش ها - ارسال و بارگذاری مقالات همایش های برگزار شده و سامانه DORکارشناسان گروه071-36468278 , 36468369conferences@isc.ac-
-دبیرخانهکارشناس امور اداری071-36468426-071-36468227
-دفتر ریاستکارشناس دفتر07136468350-51info@isc.ac071-36468352
-رتبه بندی دانشگاه هاکارشناسان گروه071-36468379rankings@isc.ac-
-مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)کارشناس IT071-36468417--
-معاونت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس معاونت071-36468074--
-معاونت فناوری و نوآوریکارشناس معاونت071-36468422research-office@isc.ac-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.