شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
11اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللیدکتر فلاحتی071-36468229oisc@ricest.ac.ir071-36468352
12اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللیحمیدرضا مرزبان071-36468421 071-36898223 071-36898220info@isc.ac071-36468352
16امور اداریآرمین ابریشمی اسکوئی071-36468431--
15امور مالینجمه عابدی071-36468423account@ricest.ac.ir071-36468423
10بررسی های استنادی (ارزیابی نشریات)فاطمه ابجدیان071-36468017journals@isc.ac-
2ثبت همایش ها - ارسال و بارگذاری مقالات همایش های برگزار شدهزهرا حقیقی- الهه ابراهیمی- نگار راضی071-36468278 071-36468369conferences@isc.ac071-36898370
6دبیرخانهکاظم بنیانی071-36468426-071-36468227
1دفتر ریاستمحبوبه کامیاب07136468350-51info@isc.ac071-36468352
13دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084--
5رتبه بندی دانشگاه هافاطمه زارع071-36468379rankings@isc.ac-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.