شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
-اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللیکارشناسان گروه071-36468421info@isc.ac oisc@ricest.ac.ir071-36468352
-امور اداریآرمین ابریشمی اسکوئی071-36468431--
-امور مالینجمه عابدی071-36468423account@ricest.ac.ir071-36468423
-بررسی های استنادی (ارزیابی نشریات)کارشناسان گروه071-36468017journals@isc.ac-
-ثبت همایش ها - ارسال و بارگذاری مقالات همایش های برگزار شده و سامانه DORزهرا حقیقی- الهه ابراهیمی- نگار راضی071-36468278 071-36468369conferences@isc.ac071-36898370
-دبیرخانهمینا رنجبر071-36468426-071-36468227
-دفتر ریاستمحبوبه کامیاب07136468350-51info@isc.ac071-36468352
-دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084--
-رتبه بندی دانشگاه هاکارشناسان گروه071-36468379rankings@isc.ac-
-مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)-071-36468417--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.