شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
-معاونت فناوری و نوآوریهاجر صالحی071-36468422 07136468418research-office@isc.ac-
-معاونت پژوهشیفاطمه روزیطلب07136468456 07136468015research@ricest.ac.ir-
-رتبه بندی دانشگاه هاکارشناسان گروه071-36468379rankings@isc.ac-
-نمایه سازی نشریات لاتینکارشناسان گروه071-36468101englishjournals@isc.ac-
-مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)-071-36468417--
-نمایه سازی نشریات عربیکارشناسان گروه071-36468101arabicjournals@isc.ac-
-بررسی های استنادی (ارزیابی نشریات)کارشناسان گروه071-36468017journals@isc.ac-
-دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084--
-امور اداریآرمین ابریشمی اسکوئی071-36468431--
-دبیرخانهمینا رنجبر071-36468426-071-36468227
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.