شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
-دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084--
-بررسی های استنادی (ارزیابی نشریات)کارشناسان گروه071-36468017journals@isc.ac-
-نمایه سازی نشریات لاتینکارشناسان گروه071-36468101englishjournals@isc.ac-
-نمایه سازی نشریات عربیکارشناسان گروه071-36468101arabicjournals@isc.ac-
-ثبت همایش ها - ارسال و بارگذاری مقالات همایش های برگزار شده و سامانه DORزهرا حقیقی- الهه ابراهیمی- نگار راضی071-36468278 071-36468369conferences@isc.ac071-36898370
-رتبه بندی دانشگاه هاکارشناسان گروه071-36468379rankings@isc.ac-
-مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)-071-36468417--
-اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللیکارشناسان گروه071-36468421info@isc.ac oisc@ricest.ac.ir071-36468352
-معاونت فناوری و نوآوریهاجر صالحی071-36468422 07136468418research-office@isc.ac-
-امور مالینجمه عابدی071-36468423account@ricest.ac.ir071-36468423
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.