اخبار و رویداد ها - آرشیو

بازدید هیئت دانشگاه صحار عمان از رایسست و ISC

بازدید هیئت دانشگاه صحار عمان از رایسست و ISC

روز چهارشنبه مورخ ۴/۱۱/۹۶ هیاتی سه نفره از دانشگاه صحار عمان متشکل از پرفسور حمزه ادریس، معاون آموزشی، دکتر محمد المقبالی، معاون ارتباطات اجتماعی و دکتر داوود الحمدانی، مدیر بخش تحصیلات تکمیلی از رایسست و ISC بازدید نمودند. این بازدید در راستای سیاست رایسست در حمایت علمی و پژوهشی از دانشگاه های تازه تاسیس و در حال توسعه و در تعامل با دانشگاه صنعتی شیراز عملیاتی شد.

ادامه مطلب