اخبار و رویداد ها - آرشیو

فهرست اسامی نویسندگان ۲% برتر استنفورد

فهرست اسامی نویسندگان ۲% برتر استنفورد

برخی از پراستنادترین نویسندگان تقریبا مقاله تاثیرگذاری به صورت انفرادی یا به عنوان نویسنده اول و آخر (در مقالات گروهی) منتشر نکرده بودند. این مسئله تاکیدی بر اهمیت کار گروهی در افزایش کیفیت و تاثیرگذاری علمی پژوهش ها است و در عین حال نشان می دهد که موفقیت یک نویسنده نتیجه کار در گروه های پژوهشی و هم افزایی پژوهشگران است. با این حال، نمی توان گفت شاخص C که این محققان برای ارائه یک تصویر دقیق از تاثیرگذاری علمی نویسندگان معرفی کرده اند می تواند هدف آن ها را برآورده سازد.

ادامه مطلب
اصلاحیه خبر ۲۰.۳۰ در خصوص لیست پژوهشگران ۲ درصد منتسب به استنفورد

اصلاحیه خبر ۲۰.۳۰ در خصوص لیست پژوهشگران ۲ درصد منتسب به استنفورد

به نظر می‌رسد انتشار گزارش غیرعلمی بخش خبری ۲۰:۳۰ در خصوص لیست پژوهشگران ۲ درصد منتسب به استنفورد و استفاده از کلمه جعلی توسط مجری این برنامه موجب رنجش خاطر برخی از پژوهشگرانی که نام آنها در لیست بوده گردیده است. به اطلاع می‌رساند که موسسه استنادی علوم (ISC) در هیچکدام از تحلیل های ارائه شده، لیست ۲ درصد را جعلی ندانسته و آن را نتیجه یک مقاله علمی انتشار یافته در نشریه معتبر PLOS Biology ذکر کرده بود که مطابق تمام ضوابط علمی مشخصات نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها در مقاله کاملا مشخص شده است.

ادامه مطلب