اخبار و رویداد ها

گزارش تحلیلی فهرست نویسندگان دو درصد برتر

گزارش تحلیلی فهرست نویسندگان دو درصد برتر

پژوهش‌های علم سنجی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نشان می دهد که برخی نویسندگان به شکل نظام مند با استفاده از روش هایی مانند خوداستنادی باعث افزایش مجموع استنادات خود می شوند و در جمع نویسندگان برتر قرار می گیرند.

ادامه مطلب