گروه ارزیابی و اعتبار سنجی نشریات

تعداد بازدید:۵۵۱

 

   مرضیه گل تاجی
سرپرست گروه ارزیابی و اعتبارسنجی نشریات
  پست الکترونیکی: 

 

شرح وظایف گروه:

 • ارزیابی و اعتبارسنجی نشریات ایران و دیگر کشورهای اسلامی بر اساس سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسه ISC؛
 • تدوین شیوه­نامه شناسایی نشریات و ناشران معتبر و نامعتبر؛
 • آسیب­شناسی و بررسی روش­شناسی و سیاستهای ارزیابی نشریات به منظور ارتقای کیفیت ارزیابی؛
 • شناسایی و معرفی نشریات و ناشران نامعتبر؛
 • بررسی تطبیقی سامانه‌های مشابهت­یابی (همانندجویی) مقالات؛
 • زمینه­سازی برای طراحی و پیاده­سازی سامانه مشابهت­یابی (همانندجویی) مقالات ISC؛
 • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در راستای استانداردسازی نشریات؛
 • تعامل مستمر با نشریات علمی کشور به منظور دریافت بازخورد و سنجش نیازهای آنان در راستای ارزیابی نشریات؛
 • زمینه­سازی جهت طراحی و پیاده­سازی سامانه خودکار ارزیابی نشریات؛
 • همکاری اثربخش در انجام سایر امور محوله؛
 • تهیه و ارائه گزارشات مستمر دوره‌ای از وضعیت کمی و کیفی نشریات ایران و کشورهای اسلامی.

 

 

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۴۰۲