مدیریت ارزیابی و اعتبار سنجی پژوهشی

تعداد بازدید:۲۴۲۳

 

 دکتر  نرجس ورع
مدیر ارزیابی و اعتبارسنجی پژوهشی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
  پست الکترونیکی: vara@ricest.ac.ir

 

شرح وظایف:

-ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی نشریات علمی ایران و کشورهای اسلامی

-ارزیابی و اعتبارسنجی همایشهای علمی ایران و کشورهای اسلامی

-شناسایی و معرفی نشریات و ناشران نامعتبر

-مشابهت یابی مقالات نشریات علمی کشور

-توسعه نشر الکترونیک

گروه های تحت سرپرستی:

 

گروه ارزیابی و اعتبار سنجی نشریات

گروه ارزیابی و اعتبار سنجی همایش ها

اداره انتشارات

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۴۰۲