گزارش های ISC (تابستان ۱۴۰۲)

تعداد بازدید:۱۳۵۵۵

 

ردیف  گزارشات تاریخ
1 رتبه بندی شانگهای 2023 مرداد 1402
2 پژوهشگران ایرانی پر استناد دو درصد برتر دنیا (عملکرد استنادی در بازه 2021-1996) مرداد 1402
3 رتبه بندی تایمز دانشگاه های جوان 2023 تیر 1402
4 رتبه بندی جهانی کیو اس (QS) سال 2024 تیر 1402
5 رتبه بندی لایدن 2023 تیر 1402
6 رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی سال 2023 تیر 1402
7

(ISC World University Rankings by Subject 2022) ISC 2022 نتایج رتبه بندی موضوعی

تیر 1402
آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۴۰۲