گزارش های ISC (بهار ۱۴۰۳)

تعداد بازدید:۵۸۳۶

 

ردیف  گزارشات تاریخ
1 بهره وری انتشار مقالات علمی دانشگاه‌های کشور بر اساس پایگاه WoS خرداد 1403
2 جایگاه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی جمهوری اسلامی ایران در موسسات پر استناد برتر دنیا خرداد 1403
3 رتبه‌بندی جهانی QS 2025 خرداد 1403
4 روش شناسی و شیوه نامه رتبه بندی ملی ISC: پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی  خرداد 1403
5 رتبه بندی موضوعی جهانی ISC-2023  خرداد 1403
6 جایگاه جهانی علم و فناوری کشور: حوزه سلامت و پزشکی  خرداد 1403
7 روش شناسی و شیوه نامه رتبه بندی ملی ISC: دانشگاه ها  اردیبهشت 1403
8 سامانه رصد افتخارات محققان و دانشمندان سرآمدان علمی، فناوری و نوآوری  اردیبهشت 1403
9 رتبه بندی تایمز دانشگاه‌های جوان 2024  اردیبهشت 1403
10 معیارهای رتبه بندی ملی (ISC): پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی  اردیبهشت 1403
11 رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی سال 2024  اردیبهشت 1403
12 رصد و پایش کتاب‌های نویسندگان ایرانی منتشر شده توسط ناشران معتبر بین المللی  اردیبهشت 1403
13 رتبه بندی موضوعی کیو اس 2024 فروردین 1403
14 جایگاه جهانی تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی: فناوری های سبز فروردین 1403
آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۴۰۳