گزارش های ISC (پاییز ۱۴۰۲)

تعداد بازدید:۵۷۵۳

 

ردیف  گزارشات تاریخ
1 پژوهشگران پر استناد پایگاه ISC: براساس نشریات ایرانی حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری  آذر 1402
2 بانوان پژوهشگر ایرانی پر استناد  آذر 1402
3 آنچه باید درباره فعالیت ها و خدمات ISC بدانیم  آذر 1402
4 پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) 1402  آبان 1402
5 رتبه بندی کیو اس آسیایی 2024  آبان 1402
6 رتبه بندی دانشگاه های کشورهای گروه D8 در سال 2022  آبان 1402
7 رتبه بندی موضوعی شانگهای 2023 آبان 1402
8 رتبه بندی موضوعی تایمز 2024 آبان 1402
9 ضریب تاثیر و چارک بندی سال 1400 نشریات نمایه شده در ISC آبان 1402
10 پژوهشگران ایرانی پراستناد دو درصد برتر دنیا دوره یک ساله: استنادات سال 2022 مهر 1402
11 پژوهشگران ایرانی پراستناد دو درصد برتر دنیا دوران خدمت: بازه استنادی 2022-1996 مهر 1402
12 رتبه بندی جهانی تایمز 2024 مهر 1402
13 سکوهای علم و فناوری: شناسایی پژوهشگران و جهت دهی تحقیقات در راستای رفع نیازهای جامعه مهر 1402
آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲