دکتر منصوره صراطی شیرازی

تعداد بازدید:۲۸۰۶
  منصوره صراطی شیرازی
 عضو هیات علمی گروه علم سنجی علوم اسلامی و انسانی
 پست الکترونیکی: serati@isc.ac

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
کارشناسی 1384 علوم کتابداری و اطلاع رسانی پیام نور شیراز
کارشناسی ارشد 1386 علوم کتابداری و اطلاع رسانی شهید چمران اهواز
دکتری 1395 علم اطلاعات و دانش شناسی شهید چمران اهواز

سوابق اجرایی

 • عضو هیأت علمی مرکز منطقه‌­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (از 8/4/89 تاکنون)
 • عضو کمیته پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (از 28/3/90 تا 1/2/93)
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی داوطلبان عضویت هیأت علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (از 8/12/89 تا 1/2/93)
 • دبیر جلسات هم اندیشی اعضای هیات علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (12/10/90 تا 1/2/93)
 • مسئول هماهنگی سمینارهای داخلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (از اردیبهشت 97 تاکنون)
 • مدیر گروه رتبه‌­بندی دانشگاه و مؤسسات پژوهشی ایران در ISC  (از تیر 1397 تاکنون)
 • مدیر گروه علم سنجی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (از خرداد 1398 تاکنون)

جوایز و تقدیرنامه‌ها

 • پژوهشگر برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (1390)
 • پژوهشگر برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (1391)
 • پژوهشگر برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (1392)
 • عضو مرکز هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز (1391)
 • دانشجوی پژوهشگر منتخب دوره دکتری در محور علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز (1396"هفته پژوهش")

کارگاه ها

1. کارگاه آموزشی ویژه سردبیران و و مدیران اجرایی ناجا: سخنرانی با عنوان: گزارش­های استنادی نشریات فارسی(JCR)مکان: شیراز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

2. کارگاه آموزشی ویژه سردبیران و و مدیران اجرایی ناجا: سخنرانی با عنوان: "تحلیل نشریات حوزه نظامی و انتظامی در پایگاه گزارش های استنادی نشریات فارسی"مکان: تهران.

3. کارگاه آموزشی عنوان: گزارش­های استنادی نشریات فارسی(JCR)مکان: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4. کارگاه آموزشی عنوان: گزارش­های استنادی نشریات فارسی(JCR)مکان: دانشگاه شهید بهشتی تهران

5. روش شناسی رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC). تهران: پژوهشگاه هوافضا، 18مهر1397.

6. آشنایی با شاخص های ارزیابی و فرآیند رتبه بندی دانشگاه ها. تهران: دانشگاه هنر، 7 آبان1397.

7. بررسی حضور دانشگاه شهید چمران اهواز در نظام های رتبه بندی با تاکید بر نظام رتبه بندی ISC. اهواز: دانشگاه شهید چمران، 13 آبان 1397.

8. بررسی شاخص­ها و ارائه راهکارهای ارتقا در رتبه بندی. اهواز: دانشگاه شهید چمران، 13 آبان 1397.

9. آشنایی با شاخص­ها و روش شناسی نظام رتبه بندی ISC. گرمانشاه: دانشگاه رازی 9 اردیبهشت 1398.

10. روش شناسی رتبه بندی دانشگاه‌ها در نظام ملی رتبه بندی ISC . دامغان. 11 تیر 1398.

11. بررسی وضعیت دانشگاه بیرجند در نظام رتبه بندی ISC. بیرجند: دانشگاه بیرجند. 24 اسفند 1398.

فعالیت‌های علمی و اجرایی

چاپ کتاب:

1. صراطی شیرازی، منصوره. اخلاق در پژوهش. شیراز: تخت جمشید، 1391.

2. صراطی شیرازی، منصوره. بررسی انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نمایه های استنادی علوم ، علوم اجتماعی ، هنر و علوم انسانی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی این انتشارات طی سال های 2000-2009. شیراز: تخت جمشید. 1392.

3. رایا فیدل، تعامل اطلاعاتی انسان: رویکردی بوم‌شناختی در رفتار اطلاعاتی. ترجمه فریده عصاره، منصوره صراطی‌شیرازی، روح‌الله خادمی، مهری شهبازی، رضا کریمی، الهه حسن‌زاده. تهران: کتابدار، 1394.

 

سخنرانی:

1. JCR- April 2011- Visit of the Azerbaijan Delegation from the RICEST and ISC

2. نظام رتبه بندی ISC معیارها و شاخصها. مدرسه زمستانی علم سنجی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. 23 اسفند 1397.

3. بررسی همکاری پژوهشی در علم سنجی فضایی و کاربرد مدل گرانشی نیوتون در آن . شیراز. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. 1 آبان 1399.

 

گزارش علمی طرح پژوهشی:

 • بررسی انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نمایه های  استنادی علوم،  علوم  اجتماعی و هنر و علوم انسانی طی سال های 2000-2009 و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی در هر یک از نمایه های استنادی. 1391.
 • بررسی ساختار تولید علم پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان در ISC _2 تیر 1393).
 • مطالعه همکاری علمی میان دانشگاه و صنعت در نمایه استنادی علوم ایران (SCI) بر اساس شاخص هم انتشاری و ترسیم ساختار جغرافیایی این هم کاری بر روی نقشه سیاسی ایران.(تاریخ اتمام طرح: دی ماه 96)
 • بررسی حضور مقاله‌­های ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم اجتماعی درسال 2015 در رسانه­‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک(تاریخ اتمام طرح: دی ماه 97)
 • بررسی قدرت فنی هم‌­انتشاری­های صنعت و دانشگاه با رویکرد تحلیل استنادی معکوس(تاریخ اتمام طرح: دی ماه 98)
آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۹