دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

تعداد بازدید:۲۳۰۳
  دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی
رئیس اداره روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین المللی؛ رئیس و مشاور حوزه ریاست
وب سایت شخصی گوگل اسکالر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
کارشناسی ۱۳۷۶ مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کارشناسی ارشد ۱۳۷۹ زبانشناسی همگانی دانشگاه شیراز
دکترای تخصصی ۱۳۸۹ زبانشناسی (رایانشی) دانشگاه مایسور

اطلاعات استخدامی

محل خدمت عنوان سمت نوع استخدام نوع همکاری پایه
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام عضو هیئت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی، رئیس اداره روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین المللی؛ رئیس و مشاور حوزه ریاست، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رسمی قطعی تمام وقت ۱۷

سوابق اجرایی

 • رئیس و مشاور حوزه ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1396-ادامه دارد
 • رئیس و مشاور حوزه ریاست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، 1396-ادامه دارد
 • رئیس اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1378-1386؛ 1396-ادامه دارد
 • رئیس اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، 1396-ادامه دارد
 • رئیس گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شهریور 1394-آذر 1396
 • عضو هیئت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1380-ادامه دارد
 • رئیس گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستم ها، 1392
 • معاون اداری مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1389-1390
 • رئیس گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1389

جوایز و تقدیرنامه‌ها

 • پژوهشگر برتر  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1395
 • پژوهشگر برتر  استان فارس، 1392
 • پژوهشگر برتر  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1392
 • پژوهشگر برتر  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 1391
 • تقدیرنامه از رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند، 1388
 • دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، 1379

کارگاه ها

  

 • Article writing (APA referencing), Department of Studies in Linguistics, Kuvempu Institute of Kannada Studies, University of Mysore, Karnataka State, India. (workshop held, 2008
 • E-Library, Department of Library and Information Science, University of Mysore, Karnataka State, India. (workshop attended, 2009
 • Seminar on bridging linguistics and clinical linguistics, All India Speech and Hearing Center, Mysore, India. (Certificate received, 2010)
 • The Technical Experts Meeting (TEM), Tehran, Islamic Republic of Iran, 19-21 February 2007, participating as Rapporture, member of the Bureau.
 • Workshop on RICeST's information databases (Tishreen University, Syria, 2003)
 • Farabi International Festival (2011, as referee of a research project).ISC Seminar, Tehran, Iran (lecturer, Nov. 2010)
 • FaNexer: Persian automatic indexer (Speech delivered at RICeST, Dec. 2010, Shiraz, Fars Province, south of Iran)
 • Problems with transliteration of foreign author names into Persian (delivered at RICeST, Jan. 2012, Shiraz, Fars Province, south of Iran)
 • How to identify your audience? (taught at the workshop on literacy at RICeST, Dec. 2011)
 • An error analysis of abstracting in journals of police Persian journals (taught at the workshop for the editor-in-chiefs of  police Persian journals at RICeST,Feb. 2nd, 2012)
 • Challenges in Persian natural language processing (referee of this research project at RICeST, 2011)
 • Workshop on error analysis of abstracts in MSRT's scientific-research journals (Shiraz, RICeST, 2012).
 • Workshop on error analysis of abstracts in MSRT's scientific-research journals (Tehran, 2012).
 • Workshop on error analysis of abstracts in MSRT's scientific-research journals (Isfahan, 2012).
 • What a student of translation training must know (Shiraz Zand University, 2012)
 • Looking for a research topic (for B.A. and M.A. students of translator training, Shiraz Zand University, 2012)

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

 • International Journal of Information Science and Technology (IJIST), Editor, Iran (7 issues till 2007 all issues in English)
 • Linguistics and Literature Studies, The USA, 2012-Present

عضویت در انجمن‌های علمی

 عضو انجمن زبانشناسی ایران

ساعت‌های حضور

شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸