مطالب مرتبط با کلید واژه

بازدید


سخنرانی ریاست و معاونت پژوهشی سازمان در دانشگاه علوم پزشکی ایران

سخنرانی ریاست و معاونت پژوهشی سازمان در دانشگاه علوم پزشکی ایران

به دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر محمدجواد دهقانی و دکتر منصور حقیقت در همایش بررسی جایگاه علم و فناوری ایران در سطح بین المللی و راهکارهای اتقاء اثربخش پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور یافتند.

ادامه مطلب