مطالب مرتبط با کلید واژه

ISCاستقبال بی نظیر نشریات از سامانه جامع شناسه دیجیتال اشیا (DOR)
عبور ثبت مقالات در سامانه نشریات از ۱۰۰ هزار مقاله

استقبال بی نظیر نشریات از سامانه جامع شناسه دیجیتال اشیا (DOR)

موسسه استنادی علوم ISC پایش علم و فنآوری در بهمن ماه سال گذشته با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات ISC موسسه استنادی علوم و فنآوری و حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی این وزارت، سامانه جامع صدور کد شناساگر دیجیتال (DOR) را رونمایی نمود که امکان ثبت و صدور یک کد منحصر بفرد برای هر مقاله پذیرش شده در نشریات کشور، جهان اسلام و دنیا را به طور استاندارد فراهم مینماید.

ادامه مطلب