تجزیه و تحلیل داده ها در ابر، مدل ها، تکنیک ها و کاربردهاگروه‌ها : کتاب ها
ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
دسته کتاب : کتاب ها
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۰
شابک : 978-622-97759-6-7
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۱۴۴
مرحله تولید : چاپ شده
تجزیه و تحلیل داده ها در ابر، مدل ها، تکنیک ها و کاربردها : دانلود فایل
ارسال با ایمیل: