پاراتوبرکولوز:ارگانیسم،بیماری،کنترلگروه‌ها : کتاب ها
ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و دانشگاه شیراز
آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷
شابک : 978-622-95144-2-9
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۶۳۴
مرحله تولید : چاپ شده
پاراتوبرکولوز:ارگانیسم،بیماری،کنترل : دانلود فایل

مبلغ (تنظیم نشده) ریال

ارسال با ایمیل: