سند ده ساله علم، فناوری و نو آوری کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی تا سال ۲۰۲۶گروه‌ها : کتاب ها
ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷
شابک : 9786009820559
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
سند ده ساله علم، فناوری و نو آوری کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی تا سال ۲۰۲۶ : دانلود فایل

مبلغ (تنظیم نشده) ریال

ارسال با ایمیل: