اطلس ملی علم جمهوری اسلامی ایرانگروه‌ها : کتاب ها
ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
آخرین بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۷
شابک : 978600-98205-0-4
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۱۸۲
مرحله تولید : چاپ شده
اطلس ملی علم جمهوری اسلامی ایران : دانلود فایل

مبلغ (تنظیم نشده) ریال

ارسال با ایمیل: