اخبار برگزیده

رصد، ارزیابی و پایش فناوری در راستای توسعه  اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین
رئیس ISC مطرح کرد

رصد، ارزیابی و پایش فناوری در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری کشور ، نظام ایده ها و نیازها را که به اختصار این سیستم را «نان» می خوانیم، سعی خواهیم کرد نیازهای صنایع خصوصی و دولتی را به این سامانه هدایت کنیم. راه های ارتباط دانشگاه با جامعه را از این منظر هموارتر خواهیم کرد و وارد اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی از سوی دانشگاه ها خواهیم شد.

ادامه مطلب