حوزه معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۲۳۳۸

ارتباط با معاونت پژوهشی:

آدرس پستی:شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام جم، موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری جهان اسلام ( ISC)

پست الکترونیک:   research@ricest.ac.ir

تلفن:  36468456-071

       071-36468015

فکس : 07136468352

 

طرح های پژوهشی
آیین نامه های پژوهشی و فرم ها

ارتباط جامعه با صنعت

 

آموزش تحصیلات تکمیلی
   

 

 

 

کارمندان معاونت پژوهشی:

نام و نام خانوادگی

سمت

مریم طاهری

کارشناس مسئول امور پژوهشی
فاطمه روزیطلب کارمند امور پژوهشی

 

 

رسالت و چشم انداز:

– تنظیم برنامه‏ هاى پژوهشی مرکز در قالب سیاست ها و خط مشىی هاى مصوب
– انجام بررسی هاى لازم در مورد تغییر و یا توسعه برنامه‏ هاى تحقیقاتى و پژوهشى و تطبیق آن با نیازهاى کشور
– اظهارنظر در مورد اعتبارات مورد نیاز واحدها و گروه های پژوهشى مرکز
– تعبیر و تفسیر خط مشى‏ هاى تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایى لازم به واحدهاى‏ ذی‏ربط
– تهیه گزارش هاى لازم جهت طرح در شوراى علمی و کمیته پژوهشی مرکز
– تهیه و پیشنهاد آیین‏ نامه‏ هاى مختلف پژوهشى و نظارت بر اجراى آنها
– انجام بررسی هاى لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهاى پژوهشى
– برقرارى ارتباط با دانشگاه هاى داخلى و خارجى و نیز مؤسسات علمى به منظور جلب همکارى آنان در زمینه‏ هاى مختلف پژوهشى
– همکارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى سمینارها و کنفرانس هاى علمى و اجراى کلیه امور قراردادهاى تحقیقاتى و علمى- خدماتى بین مرکز و سایر مؤسسات
– نظارت بر امور چاپ و انتشارات مرکز
– برنامه ‏ریزى جهت استفاده اعضاى هیأت علمى از فرصت هاى مطالعاتى داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
– نظارت بر توزیع و تخصیص بورس ها و نیز مأموریت هاى علمى خارج از کشور
– مطالعات لازم در زمینه ارزشیابى فعالیتهاى پژوهشى‏ وارزیابى ‏عملکرد پژوهش ى‏سالانه‏ مرکز
– نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و تحقیقات علمى
– افتتاح شاخه های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه های سراسر کشور
– عضویت در مجامع و شرکت در جلسات مختلف برون سازمانی از جمله کنسرسیوم صاحبان محتوا، شورای سیاست گذاری منابع اطلاعاتی، انجمن کتابداری و ….
– برگزاری کارگاه های آموزشی

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۴۰۲