گروه های پژوهشی

تعداد بازدید:۳۵۳۳

 

گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی

گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع علمی

گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات

 

 

گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستم ها

گروه پژوهشی سنجش علم و فناوری

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۲